Jubiliejinėje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarptautinėje konferencijoje pasidalinta naujienomis iš Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos

2016-11-18 at 10:35

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos kalbininkai dalyvavo 65-erių metų jubiliejų švenčiančios LSMU Kalbų ir edukacijos katedros organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje“ mokykloje. Konferencijos dalyviai sulaukė svečio, p. Jean-Marie Sani, Prancūzų instituto Lietuvoje direktoriaus ir LR ŠMM atstovės, vyresniosios specialistės Vilijos Sipaitės.

Kviečiame LKPA narius, susipažinus su dokumentais, teikti pasiūlymus LKPA tarybai dėl dalyvavimo Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse

2016-04-26 at 11:25

Pedagogų asociacijos kviečiamos dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse. Paraiškas finansavimui gauti Ugdymo plėtotės centrui galima pateikti iki gegužės 19 d. 17 val.

Parama bus teikiama asociacijomis, kurios 2016 m. planuoja vykdyti veiklas, susijusias su ugdymo turinio tobulinimo tematika, švietimo veiksmingumo didinimu ir asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu. Pvz., IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo įvairovė, inovatyvių vertinimo metodų taikymas, tarpdalykinė integracija, asociacijos narių kūrybiškumo, tarpkultūriškumo ir kitų kompetencijų stiprinimas. Konkursui negali būti teikiami projektai, skirti atostogoms ir turizmui, siekiantys pelno, bet kokiomis formomis, metodais, būdais pažeidžiantys Lietuvos įstatymus.

Lietuvos edukologijos universitete įvyko metinis Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongresas

2016-03-31 at 13:58

Metinio Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongreso „Kokia prancūzų kalbos strategija Lietuvoje?“ dalyvius pasveikino LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis ir Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe‘as Jeantaud.

Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“

2015-06-09 at 10:22

2015 metų gegužės 25 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“. Renginio organizatoriai- Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariai. Konferencijoje dalyvavo per 200 pedagogų, atstovaujančių atsociacijas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, jų padėjėjai, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų vadovai ir specialistai, socialiniai partneriai.

Renginio tikslas- aptarti dabartinę švietimo padėtį ir situaciją mokyklose, paanalizuoti, kaip įvairios švietimo įstaigos vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo strategijos reikalavimus, išryškinti probleminius klausimus, pasidalinti sukaupta pedagogų darbo patirtimi.

Pasirašyta sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC)

2015-06-04 at 10:24

2015 m.gegužės 28 d. LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė  pasirašė  sutartį  su UPC dėl  parengto projekto ,, Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai ( Elektroninės metodinė priemonės parengimas)“ įgyvedinimo.

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių/studentų mokymosi pasiekimų.