Ketvirtoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika”

2010-05-22 at 11:29

2010-05-21 Kaune įvyko 4-oji tarptautinė konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Konferencija įgyvendino ankstesnių LKPA konferencijų tikslus: suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, kolegijose, kalbų mokyklose, universitetuose, kitose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais.

Trečioji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is”

2009-06-30 at 20:25

2009 m. birželio 29-30- dienomis Vilniuje įvyko trečioji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuota tarptautinė konferencija ,, Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is“ („Towards a Better Language Education“). Konferencijos organizatoriai: LKPA , Valstybės institucijų kalbų centras, Kauno Technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija, Klaipėdos universitetas bei Marijampolės kolegija.

Konferencijos tikslas- suburti Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojus, kolegijų ir universitetų dėstytojus, profesionalus, dirbančius kalbų centruose, ir įvertinti kalbų mokymo/si padėtį sunkmečio metais bei nubrėžti ateities perspektyvas- pasiektas.

Antroji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalba – kelias į daugiakalbę Europą”

2008-06-22 at 11:13

2008 m. birželio 19-21 dienomis įvyko antroji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuota tarptautinė konferencija „Kalba – kelias į daugiakalbę Europą” („Language is a Pathway to a Multilingual Europe“). Malonu pažymėti, kad šią konferenciją organizavo ne vien asociacija, bet ir Valstybės institucijų kalbų centras, Kauno Technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija bei Klaipėdos universitetas.

Konferencijos tikslas suburti Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojus, kolegijų ir universitetų dėstytojus ir kartu įvertinti kalbos mokymo/si padėtį bei aptarti ateities perspektyvas yra pasiektas.

Pirmoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos Lietuvoje: siekiai ir laimėjimai”

2007-06-20 at 11:07

2007 m. birželio 18-19 dienomis įvyko pirmoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuojama tarptautinė konferencija. Kalbų mokymas(is) vaidina svarbų vaidmenį skatinant kitų kultūrų supratimą ir pagarbą lingvistinei įvairovei bei sutvirtina solidarumą ir tarpusavio supratimą.

Konferencijos tikslas suburti Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojus, kolegijų ir universitetų dėstytojus ir kartu įvertinti kalbos mokymo pasiekimus mūsų šalyje bei aptarti ateities perspektyvas yra pasiektas.