Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“

2014-10-28 at 11:37

confe

2015 metų gegužės 29-30 dienomis VDU Užsienio kalbų institute įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“. Konferencija subūrė mokslininkus, aukštųjų mokyklų kalbų dėstymo ir tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo specialistus, politikus ir kitus socialinius partnerius diskusijai apie daugiakalbystės plėtrą Lietuvoje ir pasaulyje ir iššūkius aukštajame moksle: absolventų, gebančių bendrauti ir palaikyti tarpkultūrinį dialogą keliomis kalbomis, ugdymą, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą , kalbų politikos diegimo ir kitus klausimus.

Aštuntoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „ Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“

2014-03-02 at 20:18

2014 m. birželio 9-10 dienomis  įvyko  aštuntoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „ Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas  Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė  mobilumui ir darbui“. Konferencijos dalyvius pasveikino  Algirdas Sysas, Lietuvos Republikos Seimo pirmininkės pavaduotojas; Dr. Remigijus Motuzas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas; Genoveita Krasauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė; J. E. Ponas Miguel Arias Estevez, Nepaprastasis ir įgaliotasis Ispanijos Karalystės ambasadorius; Akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius; ponas  Frédéric BELLIDO, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de Franceen Lituanie, Directeur de l’Institut français de Lituanie; Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados atstovė Sarah Talalay ir Dr. Gintautas Bražiūnas, Vilniaus kolegijos direktorius.

Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?”

2013-06-10 at 11:51

Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija ,,Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?“ įvyko 2013 m. birželio 7-8 d. Klaipėdos universitete.

Konferenciją organizavo:

 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,
 • Klaipėdos universiteto Anglų kalbos centras ir Humanitarinių mokslų fakulteto Germanų ir romanų filologijos katedra,
 • Kauno kolegija,
 • Klaipėdos valstybinė kolegija.

Šeštoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra, globalizacija”

2012-06-06 at 11:41

2012 m. birželio 4-5 d. Vilniuje įvyko šeštoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija” („Languages, Culture and Globalisation“).

Konferencijos organizatoriai:

 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA),
 • Mykolo Romerio universitetas,
 • Lietuvių kalbos institutas,
 • Vilniaus kolegija,
 • Kauno kolegija,
 • Valstybės institucijų kalbų centras,
 • Klaipdos universitetas.

Konferencijos globėjas: Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys.

Penktoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų”

2011-05-22 at 11:35

2011 metų gegužės 20-21dienomis Vilniuje įvyko 5-oji tarptautinė konferencija ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų“. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Vilniaus universitetas (VU), Klaipėdos universitetas (KU) ir Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC). Konferencija vyko senajame Vilniaus universitete.

Konferencijos tikslai – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais, paskleisti informaciją apie kalbų politiką Lietuvoje, pristatyti gimtosios kalbos mokymo patirtį, kaip nurodo konferencijos dalyviai savo vertinimo anketose, pasiekti.