Jubiliejinėje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarptautinėje konferencijoje pasidalinta naujienomis iš Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos

2016-11-18 at 10:35

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos kalbininkai dalyvavo 65-erių metų jubiliejų švenčiančios LSMU Kalbų ir edukacijos katedros organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje“ mokykloje. Konferencijos dalyviai sulaukė svečio, p. Jean-Marie Sani, Prancūzų instituto Lietuvoje direktoriaus ir LR ŠMM atstovės, vyresniosios specialistės Vilijos Sipaitės.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos posėdis

2016-11-08 at 08:40

2016 m. spalio 28 d. Vilniaus mokytojų namuose vykusiame Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos posėdyje buvo aptarti Asociacijos strateginiai planai ir patvirtintas 2016-2017 m. veiklos planas.

LKPA prezidentė, VU UKI direktorė dr. Roma Kriaučiūnienė, viceprezidentės VšĮ VIKC direktorė Audronė Auškelienė ir VK UKC vedėja Jūratė Patackaitė bei Tarybos narės VU UKI dėstytojos Vida Jonaitienė, dr. Olga Medvedeva, KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros anglų kalbos lektorė Evelina Jeleniauskienė ir VK UKC anglų kalbos lektorė Virginija Andriusevičienė įvertino 10-oios LKPA tarptautinės konferencijos, vykusios rugsėjo 26-27 d. LR Seime ir LEU, darbą.

X-oji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“

2016-06-13 at 12:57

2016 m. rugsėjo 26 d., pirmadienį, LR Seime, Konstitucijos salėje (Seimo I-ieji rūmai) vyko 10-oji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“, kurią organizavo: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centras, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras. Taip pat Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas, kuris yra vienas Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos steigėjų.

Renginio dalyvius pasveikino LKPA prezidentė dr. Roma Kriaučiūnienė, LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, LR Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, asociacijos „Vilniui ir Tautai“ vadovas, verslininkas Saulius Povilaitis, Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Chatuna Salukvadzė, Izraelio, JAV ambasadų Lietuvoje atstovės, Gėtės instituto direktorius Detlef Gericke.

Dvi dienas vykusios (antroji konferencijos dalis vyko 2016 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos edukologijos universitete) tarptautinės konferencijos tikslai buvo suburti Lietuvos ir užsienio valstybių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose, projektų vadovus, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų mokymo/si klausimus, susijusius su socialinės įtraukties, kūrybiškumo ir verslumo ugdymo stiprinimu švietimo įstaigose.

Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“

2015-06-09 at 10:22

2015 metų gegužės 25 dieną Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika“. Renginio organizatoriai- Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariai. Konferencijoje dalyvavo per 200 pedagogų, atstovaujančių atsociacijas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, jų padėjėjai, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų vadovai ir specialistai, socialiniai partneriai.

Renginio tikslas- aptarti dabartinę švietimo padėtį ir situaciją mokyklose, paanalizuoti, kaip įvairios švietimo įstaigos vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo strategijos reikalavimus, išryškinti probleminius klausimus, pasidalinti sukaupta pedagogų darbo patirtimi.

Įvyko 15-oji respublikinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“

2014-11-20 at 08:27

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedra kartu su Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centru organizavo respublikinę konferenciją „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“, į kurią spalio 7 d. atvyko kalbų dėstytojai iš visos šalies aukštųjų mokyklų.