Pristatome LKPA prezidentę Almantę Meškauskienę!

2019-03-28 at 10:09

LKPA prezidentė Almantė Meškauskienė ‒ Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja ir Užsienio kalbų instituto tarybos narė ir anglų kalbos lektorė.

1996 m. Almantė Meškauskienė įgijo anglų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, 1998 m. ‒ anglų kalbotyros magistro laipsnį, 2001 m. KTU Socialinių mokslų fakultete ‒ ekonomikos ir verslo pagrindų diplomuoto mokytojo kvalifikaciją.

Prezidentė Almantė dvidešimt vienerius metus dėsto įvairių lygių bendrąją ir specifinės paskirties anglų kalbą universiteto informacinių technologijų, fundamentaliųjų mokslų, dizaino ir architektūros bei chemijos fakultetų studentams. A. Meškauskienė yra sertifikuota PTE testuotoja, veda kvalifikacijos kėlimo kursus universiteto dėstytojams, darbuotojams ir visuomenės atstovams.

Direktorės pavaduotoja Almantė koordinuoja bendradarbiavimą su mokyklomis, organizuoja konkursus, susitikimus su moksleiviais, renginius su universiteto absolventais, darbdaviais, veda paskaitas, diskusija ir seminarus visuomenei. Almantė Meškauskienė yra tarptautinės konferencijos „Sustainable Multilingualism//Darnioji daugiakalbystė“ organizacinio komiteto narė, studijų dalykų atestavimo nuotolinėms studijoms narė, klasterio „Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai“ narė, žurnalo „Sustainable Multilingualism//Darnioji daugiakalbystė“ mokslinių straipsnių recenzentė.