Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija
2014-01-03 Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija

 ,, Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?“

Konferenciją organizuoja:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Klaipėdos universiteto Anglų kalbos centras ir Humanitarinių mokslų fakulteto Germanų ir romanų filologijos katedra.
Kauno kolegija

Konferencijos tikslai:

Konferencija tęsia ankstesnių LKPA konferencijų tikslus – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais.

Konferencijos vieta:

Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda

Konferencijos kalbos:

Lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų

Svarbios datos:

Iki 2013 m.

 balandžio 1 d         Užsiregistruoti ir pateikti straipsnio santrauką

balandžio 1 d.        Informuosime apie pranešimų tinkamumą

gegužės 1 d.           Pateikti pranešimus

gegužės 1 d            Sumokėti konferencijos mokestį

birželio  7-8 d.        Konferencija

Konferencijos temos:

Švietimo ir kalbų mokymo/si politika

Daugiakalbystės iššūkiai ir verslo pasaulis

Kūrybiškumas ir technologinės inovacijos kalbų mokyme/si

Socialiniai ir kultūriniai kalbų mokymo/si aspektai

Rečiau mokomų kalbų mokymo/si problemos

Kalbų pedagogo asmeninis tobulėjimas

Kviečiame pateikti žodinius ir stendinius pranešimus bei  organizuoti praktinius konferencijos seminarus įvairiomis su kalbų mokymo/si teorija ir praktika susijusiomis temomis. 

Pranešimų santrauka turi atskleisti straipsnio tikslą, naudotą tyrimo metodiką ir rezultatus. Santraukos apimtis ne mažiau nei 300 žodžių.

Priimti straipsniai bus publikuojami  elektroniniame leidinyje.

Prašome užpildyti konferencijos registracijos formą puslapio apačioje.

Konferencijos dalyvio mokestis-50 Lt.

LKPA nariams-40 Lt.

Užsienio dalyvio mokestis-90 eurų.

Dalyvavimas pobūvyje-50 Lt.

Konferencijos mokestį pervesti:

AB SEB Bankas
SWIFT CBVI LT 2X
Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius
Banko sąskaita:

LT12 7044 0600 0589 9325 (Litai)
nurodyti: konferencijos mokestis

 

Adresas:
Lietuvos Kalbų pedagogų asociacija
Didlaukio g. 49
LT-08303, Vilnius

Kontaktai:

Klapėdos universitetas

Adresas: Herkaus Manto g. 84, Klaipėda, LT-92294

Svetainė: http://www.ku.lt/

Anglų kalbos centro svetainė:

http://www.ku.lt/hmf/struktura/centrai/anglu-kalbos-centras/

Tel./faksas: 8 611 40128, 8 463 98532 (Atsakingi asmenys:  Violeta Navickienė, Sigita Pevcevičiūtė)

El. paštas:  akc.hmf@ku.lt, sigitapevcev@takas.lt

LKPA

Didlaukio g.49, LT-08303 Vilnius

El. paštas- lkpa.informacija@gmail.com

www.lkpa.uki.vu.lt  

 Informacija apie viešbučius bus prieinama artimiausiu metu.

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com