Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
DIV ED projekto partnerių susitikimas Vilniuje

2013 metų balandžio 23-25 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos kartus su partneriais iš kitų Europos šalių vykdomo Erazmus daugiašalio projekto ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle". (DIV.ED)” Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo L.e.p. Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. J. Banys, LKPA prezidentė E.Šleinotienė, VU Užsienio kalbų instituto direktorė Dr. R.Kriaučiūnienė .  Atidaryme dalyvavo viceprezidentė I. Navickienė ir iždininkė VIKC direktorė A. Auškelienė, DIV ED projekto Lietuvoje koordinatorė Dr.Olga Medvedeva, komandos narė Dr.Loreta Chodzkienė ( VU) . Daugiau informacijos anglų  kalba rasite apsilankę projekto svetainėje: http://www.diversity-ed.eu/19-newsflash/66-news-meeting-vilnius.html

 Projektą remia ir dalinai finansuoja Europos komisija.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com