Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Įvyko projekto ,,Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas" baigiamoji konferencija

2013 m. kovo 29 d. Lietuvos edukologijos universitete įvyko Lietuvių kalbos instituto koordinuojamo projekto ,,Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas", kurio viena iš iniciatorių ir aktyvių dalyvių yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, baigiamoji konferencija.

Pranešimus skaitė LKI instituto mokslininkės dr. Jolanta Zabarskaitė ir dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvos edukalogijos universiteto mokslininkė Lina Murinienė, kiti mokslo institucijų atstovai.

LKPA prezidentė Eglė Šleinotienės skaitė pranešimą ,, Moderni ir inovatyvi lituanistika mokykloje: buvimas tarp Sclilės ir Charibdės".

Projekto dalyvės Vida Jakubavičienė ( Kauno rajono Karmėlavos B. Buračo gimnazijos mokytoja) ir Laima Malakauskienė ( Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokytoja) pozityviai įvertino LKPA indėlį projekte.  

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com