Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Įteikti pirmosios LKPA nominacijos ,, Balto Filologo skrynelė”apdovanojimai
Kovo 15 d. 16 val. Vilniuje, Svečių namuose ,,Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos  nominacijos ,,Balto filologo  skrynelė” įteikimo ceremonija.  Renginyje dalyvavo kalbininkai, mokslininkai, Lietuvoje veikiančių tarptautinių organizacijų atstovai, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, kalbos politikos kūrėjai  ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nariai. Renginyje dalyvavo  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, ji įteikė apdovanojimus kartu su su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė  Genoveita Krasauskiene. 
Nominacijos laureatai:

Vyt.Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centras – už inovatyviausią kalbininkų veiklą ir jos pamatuotą naudą.
Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėja, Vilniaus kolegijos tarybos narė, ilgametė LKPA tarybos narė, iždininkė ir viceprezidentė.-Už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą.

Kiti kandidatai  2012 metų nominacijoms gauti:

Vilniaus kolegijos kalbininkai-  už naudingiausią talką verslui, rezultatyvų  kalbininkų tarpusavio benrdadarbiavimą.

Kalbininkai:

Nijolė Bražėnienė,  humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, VU Užsienio kalbų instituo įkūrėja ir ilgametė direktorė, VU Senato narė, Tarptautinės ESSE asociacijos narė, LKPA Tarybos  narė, kalbų mokymo politikos Lietuvoje viena iš kūrėjų.- Už gyvenimo pasiekimus moksle ir indėlį kuriant kalbų politiką Lietuvoje; 
Marija Liudvika Drazdauskienė, Lietuvos kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Varšuvos aukštosios mokyklos Wszechnica Polska profesorė, aktyvi LKPA narė.- Už gyvenimo pasiekimus, aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje;
Nemira Mačianskienė  , profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro direktorė, Senato narė, Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė, aktyvi LKPA tarybos narė- Už inovacijas kalbų mokyme, sėkmingą edukacinės vadybos patirtį.
Olga Medvedeva, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybės institucijų kalbų centro tarptautinių projektų koordinatorė, aktyvi tarptautinių projektų dalyvė. 2012 metais jai įteiktas EUROLTA suaugusiųjų mokytojo rengėjo-eksperto sertifikatas, leidžiantis rengti mokytojus rengėjus. Ji yra ilgametė LKPA Tarybos narė, iždininkė.- Už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą, Lietuvos kalbininkų iniciatyvų sklaidą Europoje.

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com