Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas įvyko 2013m. kovo mėnesio 15 d.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas įvyko 2013m. kovo mėnesio 15 d. Vilniaus mokytojų namuose.

Susirinkimui pirmininkavo Nijolė Bražėnienė,Vilniaus universitetas; Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija. Sekretorė – Nemira Mačianskienė, Vytauto Didžiojo universitetas.
   Dalyvavo: Kolektyvinių LKPA narių: Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos ir Valstybės institucijų kalbų centro atstovai, 52 LKPA individualūs nariai.
   Už atliktą darbą atsiskaitė prezidentė Eglė Šleinotienė, viceprezidentės Jūratė Patackaitė, Nijolė Bražėnienė, Ilona Rinkevičienė ir Eglė Petronienė, iždininkė Olga Medvedeva, asociacijos tarybos nariai: Nemira Mačianskienė, Algimantas Bagdonas ir Sigutė Rackevičienė.  Olga Medvedeva ir Roma Kriaučiūnienė pristatė DIV.ED projektą (Diversity in the Learning Experience in Higher Education – 528049-LLP-1-AT-Erasmus).
LKPA prezidente trijų metų kadencijai išrinkta Eglė Šleinotienė.
Į LKPA Tarybą išrinkti šie kolegos:
              Algimantas Bagdonas, Kauno kolegija, viceprezidentas
      Roma Kriaučiūnienė - VU
              Saulė Petronienė – KTU
              Ligita Judickaitė-Pašvenskienė - VDU
              Audronė Auškelienė – VIKC, iždininkė
              Romualda Truncienė – Vilniaus kolegija
              Irena Navickienė – Edukologijos universitetas, viceprezidentė
              Marija Juodienė – Klaipėdos kolegija
              Ramunė Kasperavičienė – KTU
              Milda Antanauskienė-Vilniaus kolegija
              Aleksandras Ismailov – VDU

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com