Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Penktadienį pagerbti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nomincijos ,,Balto filologo skrynelė“ nugalėtojai

Kovo 15 d. 16 val. Vilniuje, Svečių namuose ,,Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos  nominacijos ,,Balto filologo  skrynelė” įteikimo ceremonija.  Renginyje dalyvavo kalbininkai, mokslininkai, Lietuvoje veikiančių tarptautinių organizacijų atstovai, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, kalbos politikos kūrėjai  ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nariai. Renginyje dalyvavo  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, ji įteikė apdovanojimus kartu su su
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministre  Genoveita Krasauskiene. 


Kandidatai  2012 metų nominacijoms gauti:
Institucijos:
1.Vyt.Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centras –už inovatyviausią kalbininkų veiklą ir jos pamatuotą naudą.,,Balto filologo skrynelės" nominacijos laureatas.


2.Vilniaus kolegijos kalbininkai-  už naudingiausią talką verslui, rezultatyvų  kalbininkų tarpusavio benrdadarbiavimą.
 

Kalbininkai:
 

1.Nijolė Bražėnienė,  humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, VU Užsienio kalbų instituo įkūrėja ir ilgametė direktorė, VU Senato narė, Tarptautinės ESSE asociacijos narė, LKPA Tarybos  narė, kalbų mokymo politikos Lietuvoje viena iš kūrėjų.- Už gyvenimo pasiekimus moksle ir indėlį kuriant kalbų politiką Lietuvoje; 


2.Marija Liudvika Drazdauskienė, Lietuvos kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Varšuvos aukštosios mokyklos Wszechnica Polska profesorė, aktyvi LKPA narė.- Už gyvenimo pasiekimus, aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje;


3.Nemira Mačianskienė  , profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro direktorė, Senato narė, Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė, aktyvi LKPA tarybos narė- Už inovacijas kalbų mokyme, sėkmingą edukacinės vadybos patirtį.


4.Olga Medvedeva, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybės institucijų kalbų centro tarptautinių projektų koordinatorė, aktyvi tarptautinių projektų dalyvė. 2012 metais jai įteiktas EUROLTA suaugusiųjų mokytojo rengėjo-eksperto sertifikatas, leidžiantis rengti mokytojus rengėjus. Ji yra ilgametė LKPA Tarybos narė, iždininkė.- Už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą, Lietuvos kalbininkų iniciatyvų sklaidą Europoje.


5.Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėja, vokiečių kalbos dėstytoja ir puoselėtoja, Švietimo mainų paramos fondo Europos pažymėjimo atrankos komisijos narė, tarptautinės programos ,,Italų kalbos ir kultūros dėstymas. Katedros kūrimas” projekto dalyvė, tarptautinės programos ,,Profesinės praktikos viešbučių ir maitinimo įmonių specialybių iš Rytų Europos šalių” organizatorė, Leonardo Da Vinčio įvairių mainų projektų dalyvė, Vilniaus kolegijos tarybos narė, ilgametė LKPA tarybos narė, iždininkė ir viceprezidentė.-Už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą. ,,Balto filologo skrynelės" laureatė.


Apie nominaciją:


Nominacijos stegėjas- Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,  savo veiklą pradėjusi  2006 m.  Asociacija 2007-2012 m. laikotarpiu kasmet būrė 7 kolektyvinius narius ir apie  50-100  kalbų pedagogų, individualių narių. Asociacijos gyvybingumą lemia jos žmonės. Šiandien Lietuvos kalbų asociacija jau gali išskirti savo herojus,  jais pasidžiaugti, per juos toliau tvirtinti savo vertybes.  Atėjo metas sukurti savas talentingų kalbininkų, mokslininkų ir pedagogų  pagerbimo tradicijas,  ritualus.
Nutarta kasmet  organizuoti nominacijų šventę, kur nugalėtojui- asmeniui  ir organizacijai- būtų teikiama “Balto filologo skrynelė”. Nominacijos  Idėjos  autorė –Dr. Ina Dagytė Mituzienė, dailininkė Marytė Dominaitė-Gurevičienė.
 Baltas filologas- profesionalus, etiškas, iniciatyvus, entuziastingas savo srities atstovas. Antroji reikšmė pozicionuoja baltus kaip baltų genčių visumą, jų tradicijų puoselėjimą ir tęstinumą.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos taryba

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com