Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
2013m.kovo mėnesio 15 d.
Vilniaus mokytojų namai, Svetainė
Vilniaus g. 39, Vilnius
Darbotvarkė
10:00-11:00 -Dalyvių registracija.
11:00-11:30 - Prezidentės ataskaita už 2010-2012 metus.
11:30-11-45 - Viceprezidentės Jūratės Patackaitės ataskaita už
 2010-2012 metus.
11:45-12:00 -Asociacijos iždininkės Olgos Medvedevos ataskaita
                             už 2010-2012 metus.
12:00-12:45 - Tarybos narių Nijolės Bražėnienės, Nemiros
Mačianskienės, Algimanto Bagdono, Sigitos Rackevičienės,
Loros Tamošiūnienės, Vilmos Bačkiūtės, Violetos Navickienės, Ilonos Rinkevičienės, Eglės Petronienės ir kt.ataskaitos už atliktą darbą.
12:45-13:30  -Kavos pertraukėlė.
13:30-14:30 -LKPA Tarybos rinkimai ( Atsakingi steigėjų- VIKO ir KAUKO institucijų atstovai).

14:00- 15:00              - DIV.ED projekto (Diversity in the Learning

                             Experience in Higher Education – 528049- 

 LLP-1-AT-Erasmus) pristatymas.

LKPA veiklos 2013-2015 metams planavimas ( darbas grupėse).

16:00-18:00
         
LKPA nominacijos ,, Balto Filologo skrynelė” teikimo ceremonija. Vietą patikslinsime.
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com