Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Nominacija ,,BALTO FILOLOGO SKRYNELĖ"

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos apdovanojimas
 

                  “Balto filologo  skrynelė”

   

    Lietuvos kalbų pedagogų asociacija savo veiklą pradėjo 2006 m.  Asociacija 2007-2012 m. laikotarpiu kasmet būrė 7 kolektyvinius narius ir apie  50-100  kalbų pedagogų, individualių narių.

      Savo misijoje asociacija akcentuoja gimtosios kalbos saugojimą ir puoselėjimą, kitų kalbų mokymą(si), pedagogų dalykinės kompetencijos tobulinimą, kalbų pedagogų kūrybiškumo, humanizmo, tolerancijos, pilietiškumo ugdymą .
    Asociacijos veikla įvairi ir aktyvi: tarptautinių  konferencijų organizavimas ir dalyvavimas konferencijose ( organizuotos 6 tarptautinės konferencijos, tarp jų didžiausia, vykusi 2012m. Lietuvos Respublikos Seime - ‘Kalbos, kultūra, globalizacija), seminarų aktualiomis temomis ir pagal atskiras pedagogų atstovaujamas kalbas rengimas , projektinė ir  programinė veikla (ELTACS, Dabartinių Europos kalbų centro veiksmų programa 2011-2015), talka, organizuojant Vilniuje Europos kalbų dienos šventes, renkant metų kalbų ambasadorius, atsakingų Europos Sąjungos  kalbų vadybininkų vizitų Lietuvoje organizavimas, mokslinės ir metodinės medžiagos rengimas     ir kt.
      Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kaip organizacija  jau turi savo veiklos braižą, vis kryptingiau kuriasi/kuriamas jos identitetas, pagal kurį asociacija atpažįstama Lietuvoje ir už jos ribų, vis plačiau skleidžiasi jos įvaizdis.
      Asociacijos gyvybingumą lemia jos žmonės. Šiandien Lietuvos kalbų asociacija jau gali išskirti savo herojus,  jais pasidžiaugti, per juos toliau tvirtinti savo vertybes. 
       Atėjo metas sukurti savas herojų pagerbimo tradicijas,  ritualus. Nutarta kasmet  organizuoti nominacijų šventę, kur nugalėtojams- asmeniui ar/ir organizacijai- būtų teikiama “Balto filologo skrynelė”
 

Idėja

Balto filologo skrynelė teikiama  nusipelniusiems asociacijos nariams  (ir/ar organizacijoms)  pagal tam tikrus iš anksto suformuluotus kriterijus.
Baltas filologas- profesionalus, etiškas, iniciatyvus, entuziastingas savo srities atstovas. Antroji reikšmė pozicionuoja baltus kaip baltų genčių visumą, jų tradicijų puoselėjimą ir tęstinumą.
 

‘Balto filologo skrynelė” kiekvienais metais bus teikiama tose pačiose ar skirtingose nominacijų kategorijose,  pvz.,

- už sėkmingiausiai įgyvendintą savarankišką iniciatyvą,

-  už inovatyviausią veiklą ir jos pamatuotą naudą

-už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą,

- už naudingiausią talką verslui,

- už matomiausią Lietuvos kalbų pedagogų darbą pasaulyje,

- už  giliausią savo veiklos pasekmių įžvalgą,

-  už naudingai eksportuotą Lietuvoje subrandintą idėją/darbą ir kt.
 

 Nominacija kasmet bus skelbiama ir  asmeniui, ir organizacijai.
Tvarką nustato Lietuvos kalbų asociacijos taryba, ji skiria ir nominacijų komisiją iš 5 asmenų, kuri  rūpinasi  nominacijų skelbimu,iškilmingo  baigiamojo  renginio  organizavimu, rezultatų viešinimu ir kt.

Simbolis

    Medinė vidutinių gabaritų skrynelė, tinkama padėti ant rašomojo stalo, knygų ar specialiai apdovanojimams skirtoje lentynoje/spintoje.  ( Skirtingais metais ar asmeniui ir organizacijai teikiamų  skrynelių formos gali skirtis- ovalinės, stačiakampės ar kt. Gali būti ir  moderniai transformuoto  lietuviškos tradicinės kraičio skrynios dizaino. Puošta emaliu, medyje išdeginta/išraižyta ornamentika, lakuota arba dažyta.
Ovalinės ar keturkampės emalio plokštės galėtų būti išimamos ir naudojamos kaip segės ar skaros, rankogalių, kaklaraiščio (priklausomai nuo asmens, kuriam teikiama skrynelė, lyties) sąsagos  asociacijos organizuojamų renginių metu, o taip pat reprezentuojant organizaciją išorinės komunikacijos įvykiuose.

Skrynelės pagrindinis simbolis – emalio dirbinys , turintis aiškią ir kalbų pedagogams būdingą temą: pvz.,  “Kultūros žinia”, “Šviesos spindulys”, “ Socialinis tinklas”, “(Susi)kalbejimas”, “Langas į pasaulį”. Šis pagrindinis emalio dirbinys tvirtinamas skrynelės viršutinėje plokštumoje. LKPA logotipas yra skrynelės vienas iš akcentų šone.  

Skrynelės puošybai parinkti motyvai  atspindi : a) tautų ir kalbų įvairovę, b) iškilias asmenybes ir jų darbus, c) baltams būdingą ornamentiką d) Europos kultūros sostines ir t.t. 

Iškilių asmenybių, jų darbų parinkimas turėtų būti suderintas su svarbiausiais tais metais minimais jubiliejais.
2012 m. dėžutės dėžutės šonuose pozicionuojami akcentai- Maironis (150) ir Č.Dikensas(200)
2013 m. – J.Baltrušaitis (140), A.Mickevičius (215).

Kviečiame siūlyti institucijas ir individualius pedagogus  2012 metų nominacijai gauti iki  vasario 15 d.  LKPA elektroniniu paštu. Detalesnė informacija yra naujienlaikraščiuose, kuriuos gauna visi LKPA nariai.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com