Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Dabartinių Europos kalbų centro veiksmų programos 2011-2015 metams pristatymas ir ir LKPA metinis susirinkimas

Jyväskylä (Suomija) universiteto taikomosios lingvistikos profesorius emeritas, ECML ekspertas Sauli Takala anglų kalba supažindino su kvietimu teikti paraiškas 2012-2015 m. ECML programai. 

LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė,  viceprezidentė Jūratė Patackaitė, iždininkė Olga Medvedeva ir Tarybos nariai pateikė ataskaitos už  atliktą darbą 2010 metais.
LKPA nariai supažindinti su su LKPA vykdomais REAL ir ELTACS projektais. Aptarta pasirengimo V-jai tarptautinei konferencijai ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų“ eiga. Pravesti seminarai, sulaukę LKPA narių dėmesio:ELPiPL projekto realizavimas ir Kalbų aplanko naudojimas Kauno Kolegijoje- (Algimantas Bagdonas, Aušra Budrienė, Irena Jankauskienė,Aldona Vosyliūtė, Kauno Kolegija)
Kūrybiškumo ugdymo metodai: teorija ir praktika-(Eglė Šleinotienė, LKPA )
LKPA  narių projektų pristatymas- (Olga Medvedeva, Ramunė Sarnickienė (Valstybės institucijų kalbų centras).
Renginio metu veikė Dabartinių Europos kalbų centro veiklos 2008-2011 metų leidinių paroda.

Renginys vyko 2011 m. vasario 18 d. Vilniaus Mokytojų namų svetainėje (Vilniaus gt. 39/6, Vilnius). Seminarai organizuoti VIKC patalpose.

Dėkojame renginio rėmėjams Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybės institucijų kalbų centrui, Vilniaus mokytojų namams, Vilniaus Kolegijai už paramą.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com