Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
LKPA narių metinis susirinkimas

LKPA  narių metinis susirinkimas vyks 2011 metų vasario 18 d. 11 val. Vilniaus Mokytojų namų svetainėje. ( Vilniaus gt.39/6, Vilnius).

Darbotvarkė:

11:00 val. Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos renginys, skirtas Dabartinių Europos kalbų centro (ECML-   http://call.ecml.at/   ) iniciatyvoms ir projektams pristatyti.  Ekspertas Sauli Takala ( http://www.ealta.eu.org/expert-members.php?member_id=67renginio metu anglų kalba supažindins su kvietimu  teikti paraiškas 2012-2015 m. ECML programai.  Bus verčiama į lietuvių kalbą.

Renginio metu veiks Dabartinių Europos kalbų centro veiklos  2008-2011 metais produktų paroda.

Prašome registruotis el.paštu : lkpa.informacija@gmail.com  iki vasario 15 dienos 18 val.

13:00- 13:30 Kavos pertrauka.(Asociacijos narių projektų sklaida-bus stalai, galėsite projektų medžiagą skleisti.)

13:30-15:30 val.

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentės ataskaita už 2010 metus   (E.Šleinotienė)

Asociacijos viceprezidentų ir asociacijos Tarybos narių ataskaitos. (N.Bražėnienė, I.Rinkevičienė, J.Patackaitė, E.Petronienė, visi tarybos nariai)

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos iždininkės ataskaita už 2010 metus (Olga Medvedeva)

Europos finansuojamų ELTACS ir  REAL 2 projektų, kurių partneriu patvirtinta Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,  pristatymas

( E.Šleinotienė, O.Medvedeva, A.Balčiūnaitienė, J.Patackaitė )

Naujo kolektyvinio nario (MRU) situacijos aptarimas.

Pasirengimas 5-jai LKPA tarptautinei konferencijai ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų”.  ( Organizatorių LKPA, VU, VIKC ir KU atstovai )

Seminarai vyks valstybės institucijų kalbų centro patalpose( 15:30-16:30)

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com