Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Švietimo asociacijų forumas įvyko 2010 gruodžio 17 d.

Švietimo asociacijų forumas pritarė Vidurinio ugdymo bendrųjų programomų projektams

Gruodžio 17 d. Vilniuje vykusiame švietimo asociacijų forume  „Vidurinio

ugdymo bendrosios programos: susitarimai ir bendradarbiavimo gairės“

buvo teigiamai įvertinti pakoreguoti Vidurinio ugdymo bendrųjų programų

(VUBP) projektai, priimta jiems pritarianti rezoliucija.

Rezoliuciją pasirašė 22 švietimo asociacijos.

Rezoliuciją LKPA vardu pasirašė prezidentė Eglė Šleinotienė.

Daugiau informacijos UPC svetainėje:

http://www.upc.smm.lt/naujienos/asoc/rezoliucija.php#p1

http://www.upc.smm.lt/naujienos/asoc/rezoliucija.php#p2

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com