Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
4-oji tarptautinė konferencija ‘Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika’.
2010-05-21  Kaune įvyko 4-oji tarptautinė konferencija ‘Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika’. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

     Konferencija įgyvendino ankstesnių LKPA konferencijų tikslus: suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, kolegijose, kalbų mokyklose, universitetuose, kitose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais. Konferencijos metu skambėjo lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir  rusų kalbos.

     Konferencijoje dalyvavo apie 200 kalbininkų iš  20 Europos ir kitų pasaulio šalių. Pranešimus skaitė Europos Komisijos deleguoti atstovai : Konrad Fuhrmann ir Dieter Rummel, garsūs dėstytojų rengimo specialistai iš Didžiosios Britanijos: Gary Anderson , atstovaujantis Cambridge University Press, ir Johanna Stirling, atstovaujanti  NILE;  Carys Lloyd Jones iš Londono universiteto, Ulrike Kurth  iš Vokietijos, Le Cars Franck, A.-M. Barrault-Méthy, Michael O'Connor ir Durandin Jonathan iš Prancūzijos. Konferencijoje taip pat dalyvavo kalbininkai iš Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Vengrijos, Bulgarijos, Airijos, Rusijos, Lenkijos.  Malonu paminėti, kad gausios kolegų kalbininkų delegacijos buvo iš Estijos ir Latvijos. 

     Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo Goethe‘s instituto kalbų skyriaus vadovė  N.Buinovakaja, Prancūzų kultūros centro atstovas Laurent Guidon, KTU prorektorius R. Kažys, VDU prorektorė N.Mažeikienė.

    Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su REAL (www.real-association.eu ), ELTACS (www.eltacs.eu ), EUROLTA ir kitais kalbiniais projektais.

    

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com