Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos posėdis ( 2010 kovas)

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos posėdis
            Naujai trijų metų kadencijai išrinktos Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos taryboje yra 16 lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų kalbų pedagogų, atstovaujančių 12 institucijų.Vadovauti Asociacijai vienbalsiai išrinkta Eglė Šleinotienė.

           Vice prezidentėmis išrinktos Nijolė Bražėnienė (VU), Jūratė Patackaitė (Vilniaus kolegija), Eglė Petronienė (VPU) ir Ilona Rinkevičienė (KTU) atsakingos už mokslinę – tiriamąją, metodinę, projektinę, informacinę – organizacinę veiklą.                                   
            Džiaugiamės, kad Taryboje dirbs šie kalbininkai ir specialistai: Danutė Balšaitytė (VU), Olga Medvedeva (VIKC),   Vilma Bačkiūtė (Britų Taryba), Nemira Mačianskienė (VDU ),   Violeta Navickienė (KU), Alma Imbrasienė (KU),   Algimantas  Bagdonas (Kauno kolegija), Sigutė Rackevičienė (MRU), Lora Tamošiūnienė (MRU), Dainora Eigminienė (Vilniaus Šv. Kristoforo mokykla) ir Jolita Liausienė (Vilniaus S.Konarskio vidurinės mokykla).
            Asociacijos taryba skirs tokioms prioritetinėmis veiklomis ypatingą dėmesį: gimtosios kalbos klausimams, vykdomų projektų veiklai ir jos rezultatų sklaidai, (projektų: REAL2 http://www.real-association.eu/newsletter/5/reseau_real_en.htm; ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), moksliniam tiriamajam, metodiniam darbui, tad linkime sėkmės.     

Jūratė Patackaitė

                                                       
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com