Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Per 60 Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių dalyvavo ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime , kuris įvyko 2010 m. vasario 5 dieną  15 valandą Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute.


Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė  atsiskaitė už 2009 metus ir 3 metų kadencijos laikotarpį.  Asociacijos viceprezidentės  Nijolė Bražėnienė ir  Ilona Rinkevičienė pateikė savo darbo ataskaitas. Apie pasirengimą  4 tarptautinei konferencijai ,,Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika" kalbėjo Nemira Mačianskienė. Išklausyta Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos iždininkės Jūratės Patackaitės ataskaita už 2009 metus ir 3 metų kadencijos laikotarpį.

Europos finansuojamus ELTACS ir  REAL 2 projektus, kurių partneriu yra patvirtinta Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,  pristatė  asociacijos narės Inga Rozgienė, Olga Medvedeva ir Eglė Šleinotienė.

Susirinkime aptarta naujų kolektyvinių narių priėmimo tvarka.  Kolektyviniu Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nariu tapo Mykolo Romerio universitetas.

Išrinkus komisiją asociacijos  tarybos rinkimams pravesti, išrinkta nauja Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos taryba. Įvyko pirmasis LKPA tarybos narių susirinkimas.

Apvalaus stalo diskusijos metu buvo aptarta asociacijos strategija 3 metų laikotarpiui, išanalizuoti kalbų mokymo prioritetai ir iššūkiai.
(Diskusijai vadovavo Eglė Šleinotienė ( LKPA), Danutė Balšaitytė ( VU UKI ) Irena Raudienė (ŠMM), Vilma Bačkiūtė (Britų Taryba), Ilona Rinkevičienė ( KTU), Audronė Auškelienė (VIKC) ir J ūratė Patackaitė (VIKO). Savo pasiūlymus asociacijos veiklai gerinti pateikė  15 asociacijos narių.


Renginio metu veikė kolektyvinių asociacijos narių projektų ir darbų paroda, kur buvo pristatyti  Europos modernių kalbų centro ( The European Centre for Modern Languages)  
www.ecml.at. projektai ir iniciatyvos.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com