Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos Kalbų pedagogų asociacijos tarybos posėdis

2009 metų lapkričio  20d. 12 valandą valstybės institucijų kalbų centre įvyko asociacijos tarybos posėdis.

Asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė atsiskaitė už atkiltą darbą įgyvendinat tarptautinius REAL ir European Language Teaching to Adults and Certification Scheme projektus, kuriuose dalyvauja LKPA. Asociacijos Taryba suteikė prezidentei įfgaliojimus pasirašyti tarptautines sutartis ir sudaryti komandas projektams vykdyti.

Asociacijos Tarybos narės  I.Rinkevičienė ( KTU), N.Mačianskienė (VDU) pateikė informaciją apie atliktą darbą organizuojant  4-ją tarptautinę konferenciją Kaune. Informacija apie konferenciją artimiausiu metu bus prieinama visiems asociacijos nariams.

Asociacijos viceprezidentė N.Bražėnienė įpareigota parengti ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo darbotvarkę ir scenarijų pagal kurį bus renkami naujos tarybos nariai. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas vyks 2010 metų vasario mėnesį.Kviečiame visus LKPA narius aktyviai dalyvauti ir pareišti nuomonę.

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com