Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Denis Cunningham vizitas Lietuvoje

Lietuvoje Lietuvos Kalbų pedagogų asociacijos kvietimu  š.m. rugsėjo 3-5 dienomis Vilniuje lankėsi  Denis Cunningham, FIPLV  (http://www.fiplv.org/ )  generalinis sekretorius (Secretary General  Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV). Minėta federacija yra didžiausia pasaulyje asociacija jungianti kalbų pedagogų asociacijas visuose kontinentuose.

Svečias lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje, M.Romerio universitete, Valstybės institucijų kalbų centre ir Vilniaus kolegijoje.


Rugsėjo 4 dieną 15 valandą Vilnius universiteto Užsienio kalbų institute įvyko generalinio sekretoriaus susitikimas su Lietuvos kalbų pedagogų asociacijų nariais, įvairių kalbų specialistais, kalbininkais.
Susitikimo- diskusijos tema,, Užsienio kalbų mokymo strategijos projektas*. Lietuvos patirtis ir kalbų mokymo/si padėtis pasaulyje“
Susitikimo tikslas- susipažinus su rengiamos strategijos projektu, pateikti pasiūlymus kalbų politikos rengėjams; supažindinti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narius, kalbininkus su pasauline asociacijų veiklos  patirtimi ir kalbų mokymo/si situacija pasaulyje, paskleisti informaciją apie Lietuvos patirtį ir pasiekimus.


     Eglė Šleinotienė,
     LKPA prezidentė

* Užsienio kalbų mokymo strategijos projektą rasite Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapio www.smm.lt  skyriuje „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1911&p_query=&p_tr2=&p_org=85&p_fix

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com