Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Metinis asociacijos narių susirinkimasPer  60 Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ir svečių dalyvavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių metiniame  susirinkime, kuris įvyko 2009 m. sausio 30 d. 10 valandą Vilniaus Mokytojų namų svetainėje (Vilniaus gt. 39/6, Vilnius).

Renginio pradžioje koncertavo Justina Auškelytė ( smuikas). Programoje:

Johan Sebastian Bach. Arija Sol stygai is Siuitos Nr3 ir Nicola Paganini. Kapričas (Capricio) Nr21.

Užsienio kalbų mokymo politiką pristatė Vilma Bačkiūtė, Britų Tarybos projektų vadovė. Kalbų mokymo bendrojo ugdymo etape aktualijas aptarė  Irena Raudienė, Nida Poderienė, Švietimo ir mokslo ministerija. International House 2009-jų metų vasaros programas mokytojams priststė Audronė Būdienė. Išklausyta Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentės Eglės Šleinotienės ataskaita už 2008 metus ir pristatytas bei patvirtintas asociacijos priemonių planas 2009 metams. Pateikta Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos iždininkės Jūratės Patackaitės ataskaita už 2008 metus. Patvirtinta  komisija asociacijos  konferencijai organizuoti. Asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė pristatė Europos finansuojamo REAL 2 projekto, kurio partneriu patvirtinta Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, turinį, patvirtinimo projekto komandą ir suteikė įgaliojimus komandai. Nutarta dalyvauti ir kituose kalbiniuose projektuose.

Renginio pabaigoje vyko  šių specialių interesų grupių darbo grupių užsiėmimai:

  1. Testavimo ir vertinimo  darbo grupė (Stasė Skapienė);
  2. Kalbinių projektų dalyvių darbo grupė ( Olga Medvedeva);
  3. Kolegijų kalbų mokymo politikos vykdymo darbo grupė ( Jūratė Patackaitė);
Šviesos leidyklos atstovės O. Venskienė ir V. Katinienė pristatė vadovėlius kalboms mokyti.

  

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com