Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Renginys asociacijos nariams

Lietuvos  kalbų pedagogų asociacijos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos  renginyje 2008 m. sausio 25 dieną 11 val. Renginys vyko Vilniaus Mokytojų namuose.               

Darbotvarkė:

  1. DAUGIAKALBYSTĖS POLITIKOS NAUJOVĖS-  Jonas Morkus, Kalbų ir vertimo klausimai, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
  2. KALBŲ MOKYMO REALYBĖ IR PERSPEKTYVOS- Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus  vyriausioji specialistė;
  3. ASOCIACIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GAIRĖS - Dr. Ina Dagytė, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros docentė
  4. LIETUVOS KALBŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJOS ATASKAITA už 2007 METUS  - ( Eglė Šleinotienė, Nijolė Bražėnienė, Ilona Rinkevičienė,  Jūratė Patackaitė )
  5. APVALAUS STALO DISKUSIJA . Asociacija 2008 metais– ( Violeta Navickienė, Nemira Mačianskienė )
  6. Padėkos. Kava.
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com