Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos seminaras

Kovo 2 d. Vilniaus universitete įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos seminaras. Seminare Lietuvos aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų, kalbų centrų ir kitų organizacijų kalbininkai buvo supažindinti su Asociacijos veikla, kalbų politika Lietuvoje.

Seminaro svečiai Stasė Skapienė (ŠMM, vyriausioji specialistė) apibūdino kalbų padėtį Lietuvoje, pateikė pastabų apie dabartinės valstybinės ir užsienio kalbų padėtį, Nacionalinio egzaminų centro direktorė Danutė Šukienė dalijosi mintimis apie Egzaminų centro ir kalbų pedagogų bendradarbiavimo galimybes organizuojant valstybinius brandos egzaminus Lietuvoje.

Asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė (Valstybės institucijų kalbų centras) pristatė veiklos viziją ir tikslus. Apie planuojamą specialiųjų interesų grupių veiklą (SIG) papasakojo Ilona Rinkevičienė (KTU), Asociacijos mokslinę metodinę veiklą apibūdino dr. Nijolė Bražėnienė (VU, Užsienio kalbų institutas), su Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos istorija ir dabartine veikla supažindino Živilė Bandorienė (Pedagogų profesinės raidos centras).

Seminaro pabaigoje įvyko apvalaus stalo diskusija. Diskusijos vedėja doc. Jūratė Patackaitė (Vilniaus kolegija, Užsienio kalbų katedra) domėjosi kalbų pedagogų poreikiais ir lūkesčiais.

 

D.Rasimavičienė, VIKO

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com