Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Misija
LIETUVOS KALBŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJOS MISIJA:
  • Saugoti ir puoselėti gimtąją kalbą.
  • Skatinti kitų kalbų mokymą(si).
  • Tobulinti kalbų pedagogų dalykinę kompetenciją.
  • Gilinti pilietinio ugdymo ir tolerancijos svarbos suvokimą daugiakultūrėje  Lietuvos Respublikos visuomenėje.
  • Ugdyti kalbų pedagogus kaip humaniškus, intelektualius, kūrybingus, modernius profesionalus, gebančius išugdyti savo tėvynę mylinčią ir pasauliui atvirą , tolerantišką asmenybę.
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com