Language Teachers' Association of Lithuania
About Language Teachers' Association

The Association was founded  12  December, 2006.

The Founders and members of the Association are:

Kauno technologijos universitetas. Kaunas Technological University

Klaipėdos universitetas.Klaipeda University

LR lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Association of the Lithuanian Language Teachers

VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras. Public Service Language Centre

Vilniaus kolegija. Vilnius College

Vytauto Didžiojo universitetas.Vytautas Magnus University

Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas. Foreign Languages Institute , Vilnius University.

 

LKPA is a founder member of REAL, the Reseau Européen des Associations de Professeurs de Langues (www.real-association.eu ) and a member of

the

FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS

 DE LANGUES VIVANTES (FIPLV) www.fiplv.org

 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
Email: lkpa.informacija@gmail.com