Balto filologo skrynelės nominantai

2015 metai:

Institucijos

Laureatas:

Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas (2014 m. gruodžio mėn. šventęs 15-os metų veiklos jubiliejų) – už ilgametį daugiakalbystės puoselėjimą Lietuvoje, už nuveiktus darbus šalies kalbininkų bendruomenei ir jų pasiekimų sklaidą Europoje, už reikšmingą indėlį, įgyvendinant projektą, skirtą kalbų vadovėlių pritaikymui ir vertinimui, už diskusijos „Kalbos karjerai“ tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų kalbininkų ir verslo atstovų bei asociacijos renginių 2015-aisiais metais organizavimą.

Nominantas:

LEU Profesinių kompetencijų tobulinimosi institutas – už profesionaliai organizuotus renginius Asociacijos nariams ir Lietuvos kalbininkams, pedagogams, už suteiktą galimybę praktiniuose seminaruose tobulinti profesines kompetencijas, asmeninius gebėjimus, ugdyti tarpkultūrinį sąmoningumą, stiprinti pilnavertį tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą su užsienio lektoriais.

Kalbų pedagogai/mokslininkai

Laureatė:

Nemira Mačianskienė (socialinių mokslų daktarė, docentė) – už reikšmingus pasiekimus ir iniciatyvą, plėtojant bei puoselėjant daugiakalbystę Lietuvoje, kalbinių projektų ir programų sklaidą Europoje, Asociacijos renginių organizavimą ir profesionalią pagalbą kalbininkams.

Nominantai:

Irena Navickienė (Lietuvos edukoligijos universiteto PKTI vedėja) – Už profesionalią ir geranorišką pagalbą pedagogams, LKPA sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, kalbinių projektų iniciavimą ir vykdymą, kalbinių ir pedagoginių renginių Asociacijos nariams organizavimą.

Ramunė Sarnickienė (VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja, vokiečių kalbos programų koordinatorė) – už vokiečių kalbos sklaidą ir puoselėjimą Lietuvoje, geranorišką pagalbą vokiečių kalbos specialistams, Asociacijos kalbinių renginių organizavimą.

2014 metai:

Laureatė:

Olga Medvedeva – Valstybės institucijų kalbų centro dėstytoja, tarptautinių projektų koordinatorė. Už išmintingiausiai suvoktą daugiakalbystę, lietuvių ir kitų kalbų puoselėjimą, inovatyviausią projektinę veiklą ir jos naudą, veiksmingai paskleistas Europoje ir pasaulyje Lietuvoje subrandintas idėjas.

Nominantai:

Milda Antanauskienė – Vilniaus kolegijos lektorė. Už profesionalų kalbų mokymą, aktyvią veiklą LKPA taryboje ir Asociacijos veiklos sklaidą Lietuvoje.

Nemira Mačianskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė. Už ilgametį kūrybišką, inovatyvų ir rezultatyvų vadovavimą kalbininkams ir tyrėjams, kalbos ir kultūros tradicijų puoselėjimą, Lietuvos pasiekimų sklaidą Europoje ir pasaulyje.

Daiva Vaišnienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Už prasmingai suvokiamą daugiakalbystę, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą Europoje ir pasaulyje, gimtosios kalbos profesionalų motyvavimą bendradarbiauti su kalbininkais, mokančiais kitų kalbų, LKPA iniciatyvų rėmimą.


 

2013 metai:

Institucijos:

Laureatas: Valstybės institucijų kalbų centras – už daugiakalbystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.

Nominantas: Vilniaus kolegija.

Pedagogai/ mokslininkai:

Laureatė: Nijolė Bražėnienė – ilgametė Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, humanitarinių mokslų daktarė, ilgametė LKPA viceprezidentė.

Nominantas: Aleksandr Ismailov -Vytauto Didžiojo universiteto turkų kalbos dėstytojas,orientalistinės kultūros puoselėtojas.


 

2012 metai

Institucijos:

Laureatas: Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centras – už inovatyviausią kalbininkų veiklą ir jos pamatuotą naudą.

Nominantai: Vilniaus kolegijos kalbininkai – už naudingiausią talką verslui, rezultatyvų  kalbininkų tarpusavio benrdadarbiavimą.

Kalbininkai:

Laureatė: Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų katedros vedėja, Vilniaus kolegijos tarybos narė, ilgametė LKPA tarybos narė, iždininkė ir viceprezidentė – už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą.

Nominantai:

  • Nijolė Bražėnienė – humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, VU Užsienio kalbų instituo įkūrėja ir ilgametė direktorė, VU Senato narė, Tarptautinės ESSE asociacijos narė, LKPA Tarybos  narė, kalbų mokymo politikos Lietuvoje viena iš kūrėjų – už gyvenimo pasiekimus moksle ir indėlį kuriant kalbų politiką Lietuvoje;
  • Marija Liudvika Drazdauskienė – Lietuvos kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Varšuvos aukštosios mokyklos Wszechnica Polska profesorė, aktyvi LKPA narė – už gyvenimo pasiekimus, aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje;
  • Nemira Mačianskienė – profesorė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė, Senato narė, Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė, aktyvi LKPA tarybos narė – už inovacijas kalbų mokyme, sėkmingą edukacinės vadybos patirtį;
  • Olga Medvedeva – humanitarinių mokslų daktarė, Valstybės institucijų kalbų centro tarptautinių projektų koordinatorė, aktyvi tarptautinių projektų dalyvė, 2012 metais jai įteiktas EUROLTA suaugusiųjų mokytojo rengėjo-eksperto sertifikatas, leidžiantis rengti mokytojus rengėjus, ji yra ilgametė LKPA Tarybos narė, iždininkė – už išmintingiausiai suvoktą tarpkultūriškumą, Lietuvos kalbininkų iniciatyvų sklaidą Europoje.