Misija ir vizija

Misija

[unordered_list style=“arrow“]

  • saugoti ir puoselėti gimtąją kalbą;
  • skatinti kalbų mokymą (-si);
  • tobulinti kalbų pedagogų dalykinę kompetenciją;
  • ugdyti Lietuvos Respublikos visuomenės pilietiškumą ir toleranciją kitoms kultūroms; Gilinti pilietinio ugdymo ir tolerancijos svarbos suvokimą daugiakultūrėje  Lietuvos Respublikos visuomenėje.
  • ugdyti kalbų pedagogus kaip humaniškus, intelektualius, kūrybingus, modernius profesionalus, gebančius išugdyti savo tėvynę mylinčią ir pasauliui atvirą, tolerantišką asmenybę.

[/unordered_list]

Vizija

Atstovauti šalies kalbų pedagogams ir kalbų mokančioms institucijoms, siekti Lietuvos Respublikos ir Europos valstybių kalbų programų dermės, atsižvelgiant į šalies visuomenės interesus.

Aktyviai dalyvauti tarptautinių kalbų pedagogų organizacijų veikloje, dalintis patirtimi konferencijose, seminaruose, rengti bendrus projektus su šalies ir tarptautiniais partneriais.

Saugoti, puoselėti gimtąją kalbą, skatinti kalbų mokymą ir mokymąsi šalyje, ugdyti toleranciją daugiakultūrėje visuomenėje, burti visų kalbų pedagogus bendrai profesionaliai veiklai.