Įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ seminaras

2015-11-11 at 11:56

2015-jų lapkričio 6 d. įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“ seminaras. Projektas vykdomas vadovaujantis 2015 m.gegužės 28 d. LKPA pasirašyta sutartimi su Ugdymo plėtotės centru.

Seminarą pradėjo  VIKC direktorė, LKPA iždininkė Audronė Auškelienė. Projekto idėją pristatė, tikslus ir uždavinius aptarė LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė, su turiniu supažindino  LKPA Tarybos narė, projekto koordinatorė- VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė ir ekspertė dr. Dalia Bukauskaitė. Kalbų mokymo aktualijas pateikė ŠMM Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė.

Seminaro metu pedagogai analizavo kalbų mokymui skirtų vadovėlių vertinimo kriterijus ir pateikė konkrečius siūlymus ekspertams.

Sekcijoje anglų kalba Dr. Olga Medvedeva supažindino su  skaitmeninių istorijų teorijos ir praktikos klausimais, dalyviai aktyviai reiškė nuomonę, dalinosi sukaupta patirtimi.  EXPRESS PUBLISHING  atstovė Asterija Kliaugienė pristatė leidyklos naujoves, pritaikytas Lietuvos rinkai, padovanojo medžiagos pavyzdžių visiems seminare dalyvavusiems pedagogams.

Seminare vokiečių kalba VU Užsienio kalbų instituto vokiečių kalbos katedros  lektorė Nida Matiukaitė aptarė modernių vadovėlių ir šiuolaikinių technologijų panaudojimo klausimus.  Parsla Muceniece, Hueber Verlag leidyklos atstovė Baltijos šalims, Baltarusijai ir Kaliningardui, supažindino su naujausiais vokiečių kalbos vadovėliais.

Pirmojo seminaro metu aptartos ir per savaitę ekspertų pataisytos užduotys, pateiktos dalyviams atlikti iki kito seminaro. Dalyviai gali pasirengti pristatyti savo gerąją darbo patirtį pritaikant vadovėlius ir kitas priemones kalboms mokyti, parengti atvejų analizę, pamokos planą, atlikti kitas užduotis.

Antrasis 6 val. seminaras vyks lapkričio 27 d. Vilniaus universitete Užsieno kalbų institute. Registracija vyksta VIKC svetainėje adresu: http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45. Registruotis galite el. paštu: kalba@vikc.lt.