Istorija

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija savo veiklą pradėjo 2006 metais. Asociaciją įsteigė Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas.

Asociacijos veikla įvairi – tarptautinės konferencijos Lietuvos visuomenei ir pedagogams  aktualiais kalbų politikos ir dėstymo klausimais, seminarai rūpimomis temomis. Asociacijos nariai dalyvauja REAL, ELTACS,  DIV ED projektuose, prisideda įgyvendinant Europos kalbų centro veiksmų programą,  talkina Vilniuje Europos kalbų dienų renginiuose, renkant metų Kalbų ambasadorius, prisideda  organizuojant atsakingų Europos Sąjungos  kalbų vadybininkų vizitus Lietuvoje, rengia mokslinę ir metodinę medžiagą.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, kaip organizacija,  jau turi savo veiklos braižą,  atpažįstamą Lietuvoje ir už jos ribų, jos veikla vis labiau pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. LKPA yra REAL asociacijos (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES) viena iš steigėjų ir FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) aktyvi narė.

Kiekvienos organizacijos gyvybingumą lemia jos žmonės. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija didžiuojasi savo veikliais nariais, skleidžiančiais ir įtvirtinančiais Asociacijos vertybes. Kasmet  organizuojama „Balto filologo skrynelės“ šventė, kurioje pagerbiami per metus daugiausiai darbų nuveikę Asociacijos  nariai – organizacijos ir asmenys.