Darnioji daugiakalbystė 2021

2021-03-16 at 09:48

 

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas (VDU UKI), bendradarbiaudamas su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), organizuoja VI-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė“ (angl. Sustainable Multilingualism). Konferencija vyks birželio 4-5 dienomis nuotoliniu būdu. Pranešimų santraukos priimamos iki balandžio 1 dienos.

Darniosios daugiakalbystės svarba

 Darnioji daugiakalbystė – darnaus kalbų sambūvio užtikrinimas šalyje, mieste ar institucijoje bei žmogaus sąmonėje. Tai yra ugdymas daugiakalbio asmens, kuris besimokydamas namų kalbos ir kitų kalbų bei savo tarpkultūrinės patirties dėka ugdosi ir tobulina savo bendrąją komunikacinę kompetenciją. Ši kompetencija leidžia jam tobulinti savo gimtąją kalbą, bendrauti keliomis kalbomis, suprasti, suvokti kitų kalbų rašytinį ar sakytinį tekstą, tarpininkauti kitiems, kurie nemoka bendros kalbos. Ateitis priklauso daugiakalbiams – turintiems kelių kalbų bendrąją komunikacinę kompetenciją bei gebantiems lanksčiai ja naudotis.“ – teigia VDU UKI profesorė dr. Nemira Mačianskienė, konferencijos Darnioji daugiakalbystė“ mokslinio komiteto pirmininkė.

 VDU UKI pirmąją konferenciją dedikuotą daugiakalbystei suorganizavo 2011 metais. Tuomet siekta prisidėti prie kalbų politikos plėtojimo šalyje, suteikiant platformą tyrėjų ir kalbos mokymo praktikų diskusijai apie daugiakalbystės plėtojimą – kalbų  išsaugojimo ir kalbų mokymo bei mokymosi aspektus.

Platus konferencijos temų spektras

Konferencijos Darnioji daugiakalbystė 2021“  tikslas – suburti mokslininkus, kalbų politikos formuotojus, kalbų mokymo profesionalus ir studentus bei visus besidominčiuosius diskusijai apie daugiakalbystės išsaugojimą ir puoselėjimą. Kadangi konferencija šiemet vyks nuotoliniu būdu, mokslininkai iš viso pasaulio kviečiami pristatyti savo tyrimus ir įžvalgas šiomis temomis (anglų, ispanų, italų, latvių, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis):

 • kalbų politikos įgyvendinimas (regiono, šalies ir instituciniu lygmeniu),
 • kalbų išsaugojimas, atgaivinimas, lingvistinės žmogaus teisės,
 • rečiau vartojamos ir mokomos kalbos,
 • mažumų kalbos ir tarmės,
 • psicholingvistinė daugiakalbystės perspektyva,
 • šiuolaikinės lietuvių kalbos studijos,
 • vertimo žodžiu ir raštu problemos,
 • virtualus kalbų mokymas(is),
 • kalbų mokymo(si) inovacijos,
 • daugiakalbė kalbų mokymo prieiga,
 • kalbai jautrus mokymas,
 • integruotas dalyko ir kalbos mokymas,
 • tarpkultūrinė komunikacija mokant(is) kalbų,
 • tarpininkavimo kompetencijos ugdymas(is),
 • formuojamasis vertinimas,
 • kalbų mokytojo (dėstytojo) profesinės kompetencijos tobulinimas.

Pasaulyje pripažintų mokslininkų pranešimai

Konferencija „Darnioji daugiakalbystė“ visuomet sulaukia pasaulyje pripažintų mokslininkų, daugiakalbystės specialistų dėmesio. Šiais metais plenarinius pranešimus anglų, vokiečių ir lietuvių kalbomis skaitys: Adelaidės universiteto (Australija) profesorius Ghil ‘Ad Zuckermann, profesorė Britta Hufeisen iš Darmštato technikos universiteto (Vokietija), Dublino Trinity College (Airija) daktarė Déirdre Kirwan ir VDU UKI lotynų kalbos lektorius,  Martyno Mažvydo premijos laureatas Sigitas Lūžys. Mokslininkai pristatys naujausius savo tyrimus apie kalbų mokymo(si) ir vertimo iššūkius bei daugiakalbio pasaulio ateitį.

Pranešimų santraukų pateikimas ir registracija vyksta konferencijos www.sustainablemultilingualism.com