LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

2013-10-18 at 09:10

LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

Programą parengė  – Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, LKPA viceprezidentė ir Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė Dr. Teri McCarthy. Daugiau informacijos yra LKPA svetainės skiltyje ,,Projektai“.

Pirmasis praktinis seminaras anglų kalbos pedagogams ( anglų kalba) įvyko spalio 17 d. Lietuvos edukologijos universitete. Seminaro dalyvius pasveikino LEU studijų prorektorė Prof. dr. Vilija Salienė ir LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. Doc. dr. Teri  McCarthy supažindino su efektyviomis strategijomis tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui, pasidalijo savo patirtimi ugdant studentų tarpkultūrinę kompetenciją JAV, Kinijoje, Pietų Afrikoje. Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Astra Daugėlienė pristatė tarpkultūrinio bendravimo ugdymo projektus, įvykdytus su Lietuvos ir kitų ES šalių mokyklų moksleiviais, pasidalijo įžvalgomis apie tolerancijos ugdymą anglų kalbos pamokose.