Įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ seminaras

2015-11-11 at 11:56

2015-jų lapkričio 6 d. įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“ seminaras. Projektas vykdomas vadovaujantis 2015 m.gegužės 28 d. LKPA pasirašyta sutartimi su Ugdymo plėtotės centru.

Seminarą pradėjo  VIKC direktorė, LKPA iždininkė Audronė Auškelienė. Projekto idėją pristatė, tikslus ir uždavinius aptarė LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė, su turiniu supažindino  LKPA Tarybos narė, projekto koordinatorė- VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė ir ekspertė dr. Dalia Bukauskaitė. Kalbų mokymo aktualijas pateikė ŠMM Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė.

Seminaras, skirtas PEARSON leidyklos naujovėms pristatyti

2015-11-11 at 09:22

2015-jų metų spalio 29 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro ir PEARSON edukacinės kompanijos organizuotame seminare anglų kalbos pedagogams praktinį seminarą vedė Lenkijos Pearson atstovybės lektorius Adrian Chrostowski. Kartu su pedagogais jis aptarė anglų kalbos žinių ir įgūdžių vertinimo ( B1+, B2 ir C1) klausimus, supažindino su mišraus ( „Blended learning“) mokymo/si naujovėmis, E – mokymo programos „My English Lab“ galimybėmis. Seminaras vyko Lietuvos edukologijos universitete, dalyvavo 67 anglų kalbos specialistai iš Lietuvos bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų.

LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

2013-10-18 at 09:10

LKPA nariai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

Programą parengė  – Irena Navickienė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, LKPA viceprezidentė ir Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto docentė Dr. Teri McCarthy. Daugiau informacijos yra LKPA svetainės skiltyje ,,Projektai“.

Pirmasis praktinis seminaras anglų kalbos pedagogams ( anglų kalba) įvyko spalio 17 d. Lietuvos edukologijos universitete. Seminaro dalyvius pasveikino LEU studijų prorektorė Prof. dr. Vilija Salienė ir LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė. Doc. dr. Teri  McCarthy supažindino su efektyviomis strategijomis tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui, pasidalijo savo patirtimi ugdant studentų tarpkultūrinę kompetenciją JAV, Kinijoje, Pietų Afrikoje. Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Astra Daugėlienė pristatė tarpkultūrinio bendravimo ugdymo projektus, įvykdytus su Lietuvos ir kitų ES šalių mokyklų moksleiviais, pasidalijo įžvalgomis apie tolerancijos ugdymą anglų kalbos pamokose.