Praktinis seminaras: „Google“ dokumentai – kasdieninis įrankis, kurio galimybių nežinojote

2017-01-27 at 07:03

2017 m. sausio 25 dieną Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) ir VU Užsienio kalbų institutas pakvietė kalbų specialistus į praktinį seminarą apie naujausias edukacines  technologijas. Seminare dalyviai susipažino su praktinėmis „Google“ dokumentų taikymo studijų procese galimybėmis, mokėsi, kaip naujomis technologijomis kurti multimodalinį mokymo ir mokymosi turinį, patrauklią, šiuolaikinės kartos studentus motyvuojančią edukacinę aplinką, kaip paįvairinti mokymosi veiklas ir sudaryti sąlygas mokytis bendradarbiaujant.

Dabartinių Europos kalbų centro seminaras

2016-11-29 at 13:13

2016 m. lapkričio 25 d. LKPA nariai dalyvavo tarptautiniame seminare “Ideas and strategies for developing your own pluriliteracies approach in the classroom”, kurįorganizavo Europos Tarybos Dabartinių Europos kalbų centras, LR Švietimo ir Mokslo ministerija ir vienas iš LKPA Institucinių narių – Lietuvos Edukologijos Universitetas.

Seminaras anglų kalbos specialistams

2016-10-23 at 13:05

2016 m. spalio 22 d. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Pearson Centrinės Europos atstovybe Latvijoje, ir Lietuvos Edukologijos Universiteto PKTI Kalbų mokymo centru organizavo tarptautinį praktinį seminarą „ Suaugusiųjų mokymosi diena“ (“Adult Learner’s Day)”, skirtą Lietuvos švietimo įstaigų anglų kalbos specialistams. Pearson kompanijos lektorius, daugelio anglų kalbos vadovėlių suaugusiems autorius dr. Rob Dean pristatė naujausias mokymo priemones, skirtas suaugusiųjų anglų kalbos mokymui(si), diskutavo su pedagogais apie šiuolaikinio jaunimo kalbų mokymosi lūkesčius bei poreikius, aptarė kalbų mokymo ir mokymosi metodų taikymo problemas, praktiškai pademonstravo metodų taikymo būdus mokant suaugusius anglų kalbos.

Įvyko antrasis projekto ,,Kalboms mokyti (-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“ seminaras

2015-12-07 at 08:32

Antrasis seminaras įvyko 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute. Seminaro metu anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų pedagogai pasidalino dėstymo patirtimi. VU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja Hannah Shipman patarė, kaip galima pritaikyti įvairius anglų kalbos vadovėlius mokant leksikos, VU Užsienio kalbų instituto anglų kalbos dėstytoja dr. Dorisa Costello papasakojo apie kalbų mokymo ir mokymosi vadovėlių pritaikymą skirtingų kultūrų atstovams, akcentavo tautinio identiteto ir kultūrinės įvairovės aspektus, UAB Prezentacijų spektras atstovas pristatė kalbų laboratorijų panaudojimo kalbų mokymo procese galimybes. Leidyklos CLE International atstovas Bruno Lombard prancūzų kalbos mokytojus ir dėstytojus supažindino su naujausiais prancūzų kalbos mokymo ir mokymosi metodais.

Įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ seminaras

2015-11-11 at 11:56

2015-jų lapkričio 6 d. įvyko pirmasis projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“ seminaras. Projektas vykdomas vadovaujantis 2015 m.gegužės 28 d. LKPA pasirašyta sutartimi su Ugdymo plėtotės centru.

Seminarą pradėjo  VIKC direktorė, LKPA iždininkė Audronė Auškelienė. Projekto idėją pristatė, tikslus ir uždavinius aptarė LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė, su turiniu supažindino  LKPA Tarybos narė, projekto koordinatorė- VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė ir ekspertė dr. Dalia Bukauskaitė. Kalbų mokymo aktualijas pateikė ŠMM Pradinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė.