Dr. Evelinos Jaleniauskinės seminaras „IT taikymas kasdienėje pedagogų veikloje“

2019-04-01 at 08:42

Š. m. kovo 18 d. LKPA tarybos narė ir Kauno technologijos universiteto lektorė dr. Evelina Jaleniauskienė pasidalino savo praktinėmis žiniomis, kaip pritaikyti technologijas kasdieninėje dėstytojų veikloje (tiek mokslinėje, tiek pedagoginėje).

Daugelio Asociacijos narių prašymu dr. Evelina Jaleniauskienė pademonstravo nemokamus internetinių apklausų rengimo ir duomenų apdorojimo, infografikų ir kitų vaizdinio mąstymo priemonių kūrimo, kompiuterio ar išmanaus telefono ekrano įrašymo įrankius, pristatė įrankius ir priemones anglų kalbos tikrinimui ir pateikė alternatyvių įrankių PowerPoint programai.

Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)

2019-03-18 at 16:27

Vasario 21 d. įvyko seminaras „Kalbos psichologija edukacijai: užsienio kalbų mokymas (is)“. Seminare Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos katedros lektorė Rūta Sirvydė apžvelgė fiziologinius ir psichologinius atminties veikimo principus, paaiškino, kaip gimtosios ir užsienio kalbos leksiniai vienetai saugomi atmintyje, atsakė klausimus.

Seminaro dalyviai atliko vizualinės ir akustinės atminties testus, išsiaiškino savo atminties ribas, susipažino su dažnai daromomis vadovėlių rengėjų ir mokytojų klaidomis, sužinojo apie mokslininkų rekomenduojamas technikas didesniam informacijos kiekiui įsiminti.

Seminaras apie IDKM mokytojams iš Lietuvos ir Lenkijos

2019-03-18 at 16:23

Šių metų vasario 15 dieną Filologijos fakultete lankėsi mokytojų grupė iš Molėtų gimnazijos ir Lenkijos Wejherowo Karaliaus Jono III gimanzijos. Jų vizitas įvyko pagal šių mokyklų vykdomą programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“. Seminarą tema “Integruotas dalyko ir kalbų mokymas: Lietuvos mokytojų požiūris” vedė Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė, LKPA prezidentė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė. Mokytojams buvo pristatyti Lietuvos mokytojų požiūrio į integruotą dalyko ir kalbos mokymą kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Seminaro dalyviai, įvairių dalykų (istorijos, fizikos, muzikos, matematikos, anglų ir lenkų kalbų) mokytojai diskutavo apie IDKM metodo privalumus ir trūkumus, šio metodo taikymo galimybes jų mokyklose, dalijosi asmenine IDKM metodo taikymo jų pamokose patirtimi.

Kvietimas į lekt. Jefferey Todd La Roux seminarą

2019-02-08 at 08:22

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų katedra kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 2019 m. vasario 13 d. 16.30 kviečia į lektoriaus Jefferey Todd La Roux seminarą „Engaging Students in the Classroom“. 

Šio seminaro tikslas – pasidalinti ilgalaike VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto lektoriaus Jefferey La Roux patirtimi, kaip ir kokiais būdais studentai gali būti įtraukiami į mokymo ir mokymosi procesą dalykinės anglų kalbos paskaitose.

Seminaras „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“

2018-12-14 at 14:38

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 10:00–15:00 val. kviečia į 6 ak. val. mokymus tema „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“.

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie refleksija grįstos veiklos privalumus asmeninėje bei profesinėje srityje.