Seminaras anglų kalbos mokytojams

2014-03-12 at 19:36

2014 m. vasario 20 d. Lietuvos edukologijos universitete įvyko seminaras anglų kalbos mokytojams, kurį organizavo viena žymiausių D. Britanijos edukacinė kompanija „Pearson“ kartu su Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centru ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.

Leonidas Donskis skaitė Metų paskaitą Lietuvos mokytojams

2014-03-12 at 19:35

2014 m. sausio 3 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje vyko pirmoji metų paskaita pedagogans, skirta  dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.  Simboliška, kad metų paskaita vyko Meilės Lukšienės UNESCO metų bei Kristijono Donelaičio metų sandūroje. Paskaitą „Europinis pasakojimas ir jo reabilitacija“ skaitė Europos Parlamento narys, profesorius Leonidas Donskis.