Kviečiame LKPA narius, susipažinus su dokumentais, teikti pasiūlymus LKPA tarybai dėl dalyvavimo Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse

2016-04-26 at 11:25

Pedagogų asociacijos kviečiamos dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse. Paraiškas finansavimui gauti Ugdymo plėtotės centrui galima pateikti iki gegužės 19 d. 17 val.

Parama bus teikiama asociacijomis, kurios 2016 m. planuoja vykdyti veiklas, susijusias su ugdymo turinio tobulinimo tematika, švietimo veiksmingumo didinimu ir asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu. Pvz., IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo įvairovė, inovatyvių vertinimo metodų taikymas, tarpdalykinė integracija, asociacijos narių kūrybiškumo, tarpkultūriškumo ir kitų kompetencijų stiprinimas. Konkursui negali būti teikiami projektai, skirti atostogoms ir turizmui, siekiantys pelno, bet kokiomis formomis, metodais, būdais pažeidžiantys Lietuvos įstatymus.

Pristatome LKPA prezidentę Romą Kriaučiūnienę

2016-04-05 at 11:39

dsc02567Doc. dr. Roma Kriaučiūnienė yra Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė

1985 metais baigė anglų kalbos filologijos studijas Vilniaus universitete ir nuo 1989 m. dėsto Vilniaus universitete. 2004-2008 metais studijavo doktorantūroje Klaipėdos universitete, 2009 m. apgynė daktaro disertaciją ir įgijo socialinių mokslų (edukologijos) (07 S) daktaro laipsnį.

Dabartinių Europos kalbų centras pristato naują programą!

2016-04-01 at 13:02

Dabartinių Europos kalbų centras pristato naujausią programą kalbų pedagogams „Languages at the heart of learning“ 2016-2019 metams.

Daugiau informacijos anglų ir lietuvių kalbomis yra šiose svetainėse:

http://www.ecml.at/News3/TabId/643/ArtMID/2666/ArticleID/247/Latest-issue-of-the-European-Language-Gazette-just-launched-enjoy-and-share.aspx

http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/tabid/1796/language/en-GB/Default.aspx

Lietuvos edukologijos universitete įvyko metinis Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongresas

2016-03-31 at 13:58

Metinio Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų kongreso „Kokia prancūzų kalbos strategija Lietuvoje?“ dalyvius pasveikino LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis ir Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe‘as Jeantaud.

2016 metų kovo 18 d. įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas.

2016-03-29 at 07:26

Pirmoje susirinkimo dalyje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė, viceprezidentė Irena Navickienė ir Tarybos narės iždininkė Audronė Auškelienė, Roma Kriaučiūnienė, Romualda Truncienė ir Milda Antanauskienė papasakojo apie nuveiktus darbus, priminė 2013-2015 m. įvykusius renginius. Vienbalsiai pritarta finansinės veiklos ataskaitai. Eglė Šleinotienė padėkos raštus įteikė aktyviausiems Tarybos nariams. Irena Navickienė parodė jos sukurtą filmą apie LKPA. Susirinkime dalyvavę nariai pozityvai įvertino LKPA veiklą už praėjusį laikotarpį ir pateikė pasiūlymus naujam darbo planui.