2015 metų gruodžio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti švietimo bendruomenių asociacijų projektai, laimėję Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą

2015-12-22 at 08:33

Konkursas įvyko šeštąjį kartą ( LKPA dalyvavo du kartus) , jo tikslas – įtraukti asociacijas į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Lietuvos pedagogų asociacijos parengė ir įgyvendino projektus, susijusius su ugdymo turinio tobulinimo tematika: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybe; IKT priemonių taikymu; pedagogų darbu su skirtingų gebėjimų vaikais; inovatyviais mokymo ir vertinimo metodais; tarpdalykine integracija ir kt.

Elektroninė metodinė priemonė ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“

2015-12-07 at 13:14

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuoto projekto „Kalboms mokyti(-s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai” tikslas – apibendrinti ir paskleisti gerąją pedagogų kalbininkų patirtį, pasirenkant vadovėlius, pritaikant juos užsienio kalbų mokymo ir mokymosi procese, derinant su kitomis mokymo ir mokymosi metodinėmis priemonėmis, IT ir kt. Per labai trumpą projekto vykdymo laiką buvo siekiama parengti užsienio kalbų vadovėlių vertinimo kriterijus. Šis siekis buvo įgyvendintas vadovaujantis Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Latvijos ir Lietuvos vadovėlių vertinimo specialistų patirtimi.

Dovanokime vaikų ir jaunimo knygas šalies bibliotekoms!

2015-11-19 at 08:22

Penktą kartą Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, kviečia padovanoti naujų vaikų ir jaunimo knygų šalies bibliotekų skaitytojams. Daugiau informacijos rasite apsilankę šiuo adresu: http://www.knygukaledos.lt/

Seminarų ciklas ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“

2015-10-28 at 13:57

Kviečiame aktyviai dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos inicijuotame projekte ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai (Elektroninės metodinės priemonės parengimas)“. Projektas vykdomas vadovaujantis 2015 m.gegužės 28 d. LKPA pasirašyta sutartimi su Ugdymo plėtotės centru.

Projekto koordinatorė- VU Užsienio kalbų instituto direktorė doc.dr. Roma Kriaučiūnienė. Elektroninę metodinę priemonę rengia VU Užsienio kalbų instituto ekspertai Dalia Bukauskaitė, Rasa Tamošaitienė, Loreta Zavadskienė ir kiti. E-leidinyje bus paskleista 10 Lietuvos pedagogų geroji darbo patirtis. Dalyviai bus įtraukiami į metodinės priemonės kūrimą anketinės apklausos būdu, imant interviu, atsižvelgiant į jų turimą įvairiapusę patirtį analizuojamu klausimu (Atrinks ekspertai).

Pasirašyta sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC)

2015-06-04 at 10:24

2015 m.gegužės 28 d. LKPA prezidentė Eglė Šleinotienė  pasirašė  sutartį  su UPC dėl  parengto projekto ,, Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai ( Elektroninės metodinė priemonės parengimas)“ įgyvedinimo.

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių/studentų mokymosi pasiekimų.