Europos kalbų diena 2017

2017-10-11 at 08:52

Europos kalbų dieną visa Europa švenčia jau nuo 2001 metų. Šios gražios šventės tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, įprasminti kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms, skatinti įvairių kalbų mokymąsi bei kultūrų sklaidą Lietuvoje ir Europoje.

Šiais metais Valstybės institucijų kalbų centras bendradarbiaudamas su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniu direktoratu, užsienio šalių ambasadomis bei kultūrų centrais šią dieną įprasmino keliais renginiais rugsėjo 26 d.

„Balto filologo skrynelės 2016“ apdovanojimo šventė

2017-06-09 at 09:11

2017 m. kovo 24 dieną Vilniuje atsinaujinusios Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje vyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) organizuota „Balto filologo skrynelės“ apdovanojimų nusipelniusiems asociacijos nariams ceremonija.

Renginio dalyvius maloniai pasveikino atsinaujinusios bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, LKPA prezidentė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, J.E. Nepaprastasis ir įgaliotasis Latvijos ambasadorius dr. Einars Semanis, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas p. Rimantas Stankevičius, Prancūzijos ambasados ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, kiti valstybės ir visuomenės veikėjai.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2017-03-26 at 09:44

2017 kovo mėn. 24 d. VU Užsienio kalbų institute įvyko LKPA ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo kolektyviniai LKPA nariai: Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos, Valstybės institucijų kalbų centro atstovai ir 47 LKPA individualūs nariai.

Susirinkimo darbotvarkė buvo sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji – dalykinių pranešimų sesija, o antroji – LKPA prezidentės, viceprezidenčių ir LKPA Tarybos narių 2016 metų ataskaita. Pirmosios dalies pranešėja, VU Filologijos fakulteto Anglų kalbos katedros lektorė dr. Rita Juknevičienė skaitė pranešimą tema: „Užsienio kalbų egzaminų Lietuvoje siejimas su Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis“. Antrasis svečias – VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros prof. dr. Albinas Bagdonas, skaitė pranešimą tema: „Kalbos ir šnekos evoliucinės ištakos ir pasekmės“.

Seime pristatyta rezoliucija „Dėl kalbų politikos Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“

2017-03-21 at 08:24

2017 m. kovo 15 d. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje buvo pristatyta ir aptarta Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) ir Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos surengto apskritojo stalo diskusijos „Kalbų politika aukštojoje mokykloje: tikslai, poreikis, nauda“ rezoliucija „Dėl kalbų politikos Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“. Po diskusijų buvo priimtas nutarimas šią rezoliuciją pateikti svarstyti Lietuvos Universitetų Rektorių konferencijai.

Susitikimas su LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėja

2017-02-28 at 08:56

2017 metų vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro pirmininko patarėja švietimo klausimais gerb. Unė Kaunaitė susitiko su Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) narėmis: LKPA garbės prezidente, FIPLV NBR sekretore Egle Šleinotiene, LKPA vice-prezidente, LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickiene ir LKPA prezidente, VU Užsienio kalbų instituto direktore, prof. dr.  Roma Kriaučiūniene.