Tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“ ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių gausus būrys

2018-11-15 at 15:03

2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro ir Aleksandro Stulginskio Kalbų katedros organizuojama nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“. Daugiau nei 50 užsienio kalbų ir lietuvių kalbos specialistų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, socialinių partnerių atstovai ir svečiai iš Erciyes universiteto (Turkijos) bei iš Bjelovar universiteto (Kroatijos) susirinko į LSMU Kalbų ir edukacijos katedrą aptarti Lietuvių kalbos mokymosi ir vartojimo problemas, pasidalinti kalbų dėstymo metodais, diskutuoti studijų organizavimo ir profesinės užsienio kalbos studijų  klausimais.

Sveikinimai LKPA Tarybos narei

2018-11-13 at 08:28

Nuoširdžiai sveikiname LKPA Tarybos narę, mūsų kolegę Eveliną Jaleniauskienę 2018 m. lapkričio 9 d. KTU sėkmingai apgynus daktaro disertaciją „UNIVERSITETO EDUKACINĖS APLINKOS, ĮGALINANČIOS STUDENTUS MOKYTIS SPRĘSTI PROBLEMAS (ANGLŲ KALBOS STUDIJŲ ASPEKTU)”.

 

FIPLV konferencija 2018 „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

2018-06-14 at 16:40

Birželio 7–8 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (VU FF UKI) ir Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“. Daugiau nei 150 lingvistų, pedagogų,  tyrėjų ir kalbų pedagogų asociacijų vadovų iš 20 šalių dalijosi kalbų pedagogų rengimo patirtimi ir jų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis savo šalyse, mokymo ir mokymosi taikant šiuolaikines technologijas metodais, padedančias geriau suprasti naujosios kartos studentų mokymo(-si) ypatumus. Lietuvos kalbų pedagogai skleidė kalbų mokymo patirtį mokant įvairių lygių ir amžiaus grupių žmones bei atkreipė dėmesį į užsienio kalbų mokymo perspektyvas Lietuvoje.

Evelina Jaleniauskienė: Būtinas naujas požiūris į užsienio kalbų mokymą(si) universitetuose

2018-05-03 at 08:58

Daugybė Europos Komisijos (EK) inicijuotų projektų bei mokslinių komitetų akcentuoja užsienio kalbos mokymosi svarbą ir tęstinumą aukštajame moksle. Tačiau šiandien situacija yra vis dar atvirkštinė – pastebimas užsienio kalbų mokymo ir mokymosi sumažėjimas. Tiek Europos, tiek Amerikos aukštojo mokslo institucijose užsienio kalba kaip atskiras universitetinis dalykas neretai yra išbraukiamas iš studijų programų. Tai ypač dažnai liečia anglų kalbą Europoje.

Roma Kriaučiūnienė: „Kaip žiūrėsime vaikams į akis, jei lituanistikos centrų Lietuvoje teks ieškoti su žiburiu“

2018-05-03 at 08:52
Neseniai vykusi Lietuvos universitetų rektorių konferencija, vadovaujama Vilniaus universiteto rektoriaus Artūro Žukausko, nusprendė, jog pats metas keisti Valstybinės kalbos įstatymą. Mat, rektorių nuomone, aukštųjų mokyklų vadovams neturėtų būti taikomas reikalavimas mokėti valstybinę lietuvių kalbą. Tai leistų vadovavimą aukštosioms mokykloms patikėti kitų ES valstybių piliečiams.
 
Dar vienas žingsnelis lietuvių kalbos neigimo link. Juk jau dabar atvertus internete penktą šimtmetį einančio Vilniaus universiteto puslapį, neberandi Lietuvių kalbos instituto. Filologijos fakultete Užsienio kalbų institutas yra, Lietuvių – nėra. Kai paslepi nuo akių daiktą, jo kaip ir nebelieka.
 
VU Užsienio kalbų instituto direktorė profesorė Roma Kriaučiūnienė paneigia įsivaizdavimą, neva taip vykdomos Briuselio direktyvos. Europos Sąjungos kalbų politiką ji žino ne iš nuogirdų, nes nuo 2017 metų yra Europos kalbų tarybos, atspindinčios ES politiką kalbų atžvilgiu, narė.