Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“

2018-12-20 at 14:40

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų narių parengtą elektroninį leidinį Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui. Jį atsirado neatsitiktinai: Lietuvai švenčiančiant 100-sias metines, norėjosi įprasminti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos žmones ir jų darbus.

Šio elektroninio leidinio tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei ir visuomenei 100 veikliausių kalbų pedagogų/mokslininkų/tyrėjų, aktyviai dalyvavusių ir kūrusių LKPA, pasiekusių ženklių mokslinės /tiriamosios/ pedagoginės veiklos rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų.

Knygos „Didysis artilerijos menas“ vertimo pristatymas

2018-12-18 at 13:49

Gruodžio 19 d., trečiadienį, 16 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks Užsienio kalbų instituto lektoriaus Sigitos Lūžio verstos knygos apie artilerijos meną pristatymas. Po 368 metų pirmą kartą prabilo lietuviškai didžio mokslininko Kazimiero Semenavičiaus pasaulinio garso veikalas „Didysis artilerijos menas“ („Artis magnae artilleriae pars prima“).

Veikalas „Didysis artilerijos menas“ daugiau nei du šimtmečius Europoje buvo naudojamas kaip pagrindinis artilerijos vadovėlis. Iki pat XVIII a. pabaigos neatsirado kito karo menui skirto veikalo, kuris jį pralenktų. Net ir XIX a., pasikeitus karybos taktikai, šis veikalas liko klasikiniu darbu, su kuriuo stengėsi susipažinti tiek mokslo, tiek kariuomenės atstovai. K. Semenavičius pirmasis surinko ir apibendrino visas žinias apie raketas, išpopuliarino kieto kuro (parako) reaktyvinį variklį, su visais brėžiniais pateikė nuosekliojo jungimo daugiapakopės raketos principą, kuris vėliau, jį ištobulinus, atvėrė kelius į kosmosą.

Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų

2018-12-18 at 13:41

Gruodžio 6 d. Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų. Ta proga gausus būrys susirinko Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje paminėti šios gražios sukakties. Skambėjo steigėjų, buvusių studentų, partnerių, bičiulių bei bendražygių sveikinimai. Apžvelgėme VIKC veiklą : proga pasidžiaugti pasiekimais, išaugintais kolegomis, tūkstančiais valdininkų, politikų, diplomatų ir kitų specialybių žmonių, kurie išmoko kalbas. Tarptautiniai projektai, vadovėliai, nuotolinio mokymo programos, renginiai moksleiviams ir pedagogams.

Seminaras „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“

2018-12-14 at 14:38

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 10:00–15:00 val. kviečia į 6 ak. val. mokymus tema „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“.

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie refleksija grįstos veiklos privalumus asmeninėje bei profesinėje srityje.

Anglų kalbos lektorių, tyrėjų Iveta Vitola (Pearson Baltics) ir Marijos Akelan-Filonovė (VU) straipsnis “Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”

2018-12-04 at 09:11

Autorės straipsnyje pristato interaktyvią  MyEnglishLab anglų kalbos mokymo(si) platformą:

“Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”.

Benefits-of-Using-Technologies-in-the-English-Language Classroom