Call for proposals for the ECML 2020-2023 programme: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences

2019-01-25 at 12:12

Call for proposals for the ECML 2020-2023 programme: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences

Appel à propositions pour le programme 2020-2023 du CELV: Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution

Viešas kreipimasis dėl ugdymo turinio kaitos ir švietimo struktūrinių reformų

2019-01-09 at 10:00

Trisdešimt septynios pedagogus bei tėvus vienijančios organizacijos ragina Seimo švietimo ir mokslo komitetą ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM), stabdyti ugdymo turinio atnaujinimą bei peržiūrėti švietimo struktūrines pertvarkas. Dokumentas parengtas ir pasirašytas sausio 4 dieną, vėliau įteiktas LR Seimo , Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro darbuotojams.

Su viešojo kreipimosi tekstu galite susipažinti čia:

Viešas kreipimasis dėl ugdymo turinio kaitos ir švietimo struktūrinių reformų

 

Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“

2018-12-20 at 14:40

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų narių parengtą elektroninį leidinį Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui. Jį atsirado neatsitiktinai: Lietuvai švenčiančiant 100-sias metines, norėjosi įprasminti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos žmones ir jų darbus.

Šio elektroninio leidinio tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei ir visuomenei 100 veikliausių kalbų pedagogų/mokslininkų/tyrėjų, aktyviai dalyvavusių ir kūrusių LKPA, pasiekusių ženklių mokslinės /tiriamosios/ pedagoginės veiklos rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų.

Knygos „Didysis artilerijos menas“ vertimo pristatymas

2018-12-18 at 13:49

Gruodžio 19 d., trečiadienį, 16 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks Užsienio kalbų instituto lektoriaus Sigitos Lūžio verstos knygos apie artilerijos meną pristatymas. Po 368 metų pirmą kartą prabilo lietuviškai didžio mokslininko Kazimiero Semenavičiaus pasaulinio garso veikalas „Didysis artilerijos menas“ („Artis magnae artilleriae pars prima“).

Veikalas „Didysis artilerijos menas“ daugiau nei du šimtmečius Europoje buvo naudojamas kaip pagrindinis artilerijos vadovėlis. Iki pat XVIII a. pabaigos neatsirado kito karo menui skirto veikalo, kuris jį pralenktų. Net ir XIX a., pasikeitus karybos taktikai, šis veikalas liko klasikiniu darbu, su kuriuo stengėsi susipažinti tiek mokslo, tiek kariuomenės atstovai. K. Semenavičius pirmasis surinko ir apibendrino visas žinias apie raketas, išpopuliarino kieto kuro (parako) reaktyvinį variklį, su visais brėžiniais pateikė nuosekliojo jungimo daugiapakopės raketos principą, kuris vėliau, jį ištobulinus, atvėrė kelius į kosmosą.

Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų

2018-12-18 at 13:41

Gruodžio 6 d. Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų. Ta proga gausus būrys susirinko Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje paminėti šios gražios sukakties. Skambėjo steigėjų, buvusių studentų, partnerių, bičiulių bei bendražygių sveikinimai. Apžvelgėme VIKC veiklą : proga pasidžiaugti pasiekimais, išaugintais kolegomis, tūkstančiais valdininkų, politikų, diplomatų ir kitų specialybių žmonių, kurie išmoko kalbas. Tarptautiniai projektai, vadovėliai, nuotolinio mokymo programos, renginiai moksleiviams ir pedagogams.