Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų

2018-12-18 at 13:41

Gruodžio 6 d. Valstybės institucijų kalbų centras šventė 25 veiklos metų jubiliejų. Ta proga gausus būrys susirinko Vilniaus Mokytojų namų Baltojoje salėje paminėti šios gražios sukakties. Skambėjo steigėjų, buvusių studentų, partnerių, bičiulių bei bendražygių sveikinimai. Apžvelgėme VIKC veiklą : proga pasidžiaugti pasiekimais, išaugintais kolegomis, tūkstančiais valdininkų, politikų, diplomatų ir kitų specialybių žmonių, kurie išmoko kalbas. Tarptautiniai projektai, vadovėliai, nuotolinio mokymo programos, renginiai moksleiviams ir pedagogams.

Seminaras „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“

2018-12-14 at 14:38

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija 2019 m. sausio 11 d. (penktadienį) 10:00–15:00 val. kviečia į 6 ak. val. mokymus tema „Refleksija kaip asmeninio profesinio tobulėjimo galimybė“.

Mokymų tikslas – suteikti dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie refleksija grįstos veiklos privalumus asmeninėje bei profesinėje srityje.

Anglų kalbos lektorių, tyrėjų Iveta Vitola (Pearson Baltics) ir Marijos Akelan-Filonovė (VU) straipsnis “Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”

2018-12-04 at 09:11

Autorės straipsnyje pristato interaktyvią  MyEnglishLab anglų kalbos mokymo(si) platformą:

“Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”.

Benefits-of-Using-Technologies-in-the-English-Language Classroom

Tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“ ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių gausus būrys

2018-11-15 at 15:03

2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro ir Aleksandro Stulginskio Kalbų katedros organizuojama nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“. Daugiau nei 50 užsienio kalbų ir lietuvių kalbos specialistų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, socialinių partnerių atstovai ir svečiai iš Erciyes universiteto (Turkijos) bei iš Bjelovar universiteto (Kroatijos) susirinko į LSMU Kalbų ir edukacijos katedrą aptarti Lietuvių kalbos mokymosi ir vartojimo problemas, pasidalinti kalbų dėstymo metodais, diskutuoti studijų organizavimo ir profesinės užsienio kalbos studijų  klausimais.

Sveikinimai LKPA Tarybos narei

2018-11-13 at 08:28

Nuoširdžiai sveikiname LKPA Tarybos narę, mūsų kolegę Eveliną Jaleniauskienę 2018 m. lapkričio 9 d. KTU sėkmingai apgynus daktaro disertaciją „UNIVERSITETO EDUKACINĖS APLINKOS, ĮGALINANČIOS STUDENTUS MOKYTIS SPRĘSTI PROBLEMAS (ANGLŲ KALBOS STUDIJŲ ASPEKTU)”.