Pristatome LKPA prezidentę Almantę Meškauskienę!

2019-03-28 at 10:09

LKPA prezidentė Almantė Meškauskienė ‒ Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja ir Užsienio kalbų instituto tarybos narė ir anglų kalbos lektorė.

1996 m. Almantė Meškauskienė įgijo anglų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, 1998 m. ‒ anglų kalbotyros magistro laipsnį, 2001 m. KTU Socialinių mokslų fakultete ‒ ekonomikos ir verslo pagrindų diplomuoto mokytojo kvalifikaciją.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išrinkta taryba ir prezidentė!

2019-03-28 at 09:39

Š. m. kovo 18 d. VU Užsienio kalbų inistitute įvyko ataskatinis rinkiminis susirinkimas. LKPA prezidentė Roma Kriaučiūnienė pateikė susirinkimo dalyviams ataskaitą, apžvelgė 2018 m. reikšmingiausius renginius ir svarbiausius nuveiktus darbus. Garbės prezidentė Eglė Šleinotienė papasakojo apie savo veiklą tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui (NBR) ir pristatė Asociacijų vadovų susitikimų rezultatus bei pasidžiaugė projekto el. leidiniu „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“.

Kviečiame išsakyti nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis

2019-03-13 at 08:48

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių / dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis. Prašome paskatinti kolegas kalbininkus, dirbančius universitetuose, kolegijose  ir bendrojo lavinimo mokyklose užpildyti anketą.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas. 

Prašome šią anketą, kurią sukūrė LKPA Tarybos narė Dr. Evelina Jaleniauskienė, užpildyti iki  š.m. balandžio mėn. 20 dienos:  https://bit.ly/2UzqXvm  

Eglė Šleinotienė,  LKPA garbės prezidentė,  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė

Diskusijos švietimo sistemos atnaujinimo klausimais

2019-02-05 at 09:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai prezidentė Roma Kriaučiūnienė, vice prezidentės Audronė Auškelienė, Jūratė Patackaitė, Irena Navickienė ir garbės prezidentė Eglė Šleinotienė aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus diskusijose švietimo sisitemos reformos, ugdymo turinio atnaujinimo, egzaminų pertvarkos ir kitais klausimais.

Sausio 18 d. susitikime aptartas bendradarbiavimo tarp Ugdymo plėtotės centro ir Asociacijų susitarimo projektas, kiti aktualūs ugdymo proceso klausimai.

VDU Senato pirmininke išrinkta docentė Vilma Bijeikienė

2019-02-05 at 07:45

Sausio 31 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdžio metu išrinkta nauja pirmininkė. Ja tapo Užsienio kalbų instituto direktorė, docentė dr. Vilma Bijeikienė. VDU Senato posėdyje pirmą kartą dalyvavo nauji nariai iš VDU Žemės ūkio akademijos ir VDU Švietimo akademijos.

Į pirmininko poziciją buvo pasiūlyti trys kandidatai: doc. dr. V. Bijeikienė, prof. dr. Giedrius Jucevičius ir prof. dr. Audronė Nugaraitė.