Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2014-03-10 at 20:24

2014 m. kovo mėnesio 14 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas. Išklausytos prezidentės Eglės Šleinotienės, iždininkės Audronės Auškelienės, viceprezidenčių Irenos Navickienės, Ligitos Judickaitės-Pašvenskienės, LKPA tarybos narių Mildos Antanauskienės, Marijos Juodienės ir Evelinos Jaleniauskienės ataskaitos už atliktą darbą 2013 metais. LKPA nariai pateikė pasiūlymus darbo kokybei gerinti, į juos atsižvelgta rengiant veiklos planą 2014 metams.