Kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“

2014-10-08 at 14:36

Kviečiame LKPA narius aktyviai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“. Daugiau informacijos yra mūsų svetainės skiltyse ,,Projektai“ ir  ,,Seminarai“.

Įvyko Europos kalbų dienos renginys

2014-10-08 at 12:59

Rugsėjo 26 d. Vilniaus mokytojų namuose įvyko Europos kalbų dienos renginys. Šventėje aktyviai dalyvavo užsienio šalių ambasados ir kultūrų centrai, kurių šiemet buvo apie dvidešimt. Renginio metu vyko norvegų, graikų, estų, ispanų, čekų ir kitų kalbų dirbtuvės, sulaukusios daug moksleivių. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija stende pristatė vykdomus projektus: Kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Tarpkultūrinė pedagogo  kompetencija – garantas kokybiškam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“ ir DIV ED projektą, kuris baigiasi š.m. rugsėjo 30 dieną. Pastarąjį projektą pristatė projekto komandos narės – projekto koordinatorė Dr. Olga Medvedeva, prezidentė Eglė Šleinotienė, Lidija Šipelienė – Valienė ir Inga Rozgienė.

LKPA nominacijos ,,Balto filologo skrynelė“ apdovanojimų šventė

2014-03-10 at 20:25

2014 m. kovo 14 d. 16 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veidrodinėje salėje (Trakų g. 10, Vilnius) įvyko LKPA nominacijos ,,Balto filologo skrynelė“ apdovanojimų šventė. 2013-jų metų institucijos – nominantai buvo : Valstybės institucijų kalbų centras ir Vilniaus kolegija. Balto filologo skrynelė už 2013-sius metus iteikta Valstybės institucijų kalbų centrui už daugiakalbystės puoselėjimą ir užsienio kalbų mokymo(si) skatinimą bei aktyvią veiklą Lietuvos kalbų pedagogų asociacijoje.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2014-03-10 at 20:24

2014 m. kovo mėnesio 14 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių ataskaitinis susirinkimas. Išklausytos prezidentės Eglės Šleinotienės, iždininkės Audronės Auškelienės, viceprezidenčių Irenos Navickienės, Ligitos Judickaitės-Pašvenskienės, LKPA tarybos narių Mildos Antanauskienės, Marijos Juodienės ir Evelinos Jaleniauskienės ataskaitos už atliktą darbą 2013 metais. LKPA nariai pateikė pasiūlymus darbo kokybei gerinti, į juos atsižvelgta rengiant veiklos planą 2014 metams.