Darnioji daugiakalbystė 2023

2023-03-14 at 14:09

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas (VDU UKI), bendradarbiaudamas su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), organizuoja VII-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė 2023“ (angl. Sustainable Multilingualism 2023), kuri vyks Kaune birželio 9-10 dienomis. Pranešimų santraukos priimamos iki balandžio 1 dienos.

Darniosios daugiakalbystės tradicija VDU

Tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2023“ yra septintoji VDU UKI ir LKPA organizuojama konferencija, suburianti kalbų politikos formuotojus, kalbų ir daugiakalbės kompetencijos tyrėjus, dėstytojus, studentus bei visus besidominčius daugiakalbystės klausimais pasidalinti savo patirtimi, įžvalgomis ir perspektyvomis.

„Užsienio kalbų institutas yra daugiakalbystės tradicijos puoselėtojas VDU, prie šios misijos prisidėdamas ne tik tiesioginiu darbu – siūlydamas ir sudarydamas sąlygas mokytis virš 30 kalbų universiteto, miesto bei šalies bendruomenei. Šią misiją įgyvendiname ir savo tarptautine veikla, suburdami užsienio ir Lietuvos mokslininkus bendrų problemų sprendimui. Į kas antrus metus organizuojamas konferencijas atvyksta arti 200 mokslininkų iš įvairių pasaulio kraštų. Tai ir pripažinti, turintys didelę patirtį mokslininkai, ir tie, kurie dar tik pradeda, pavyzdžiui, buvę ar esami VDU studentai.“ – konferencijos idėją pristato dr. Nemira Mačianskienė, VDU UKI profesorė ir konferencijos „Darnioji daugiakalbystė“ mokslinio komiteto pirmininkė.

„QuILL“projekto forumas „Skaitmeninis raštingumas – kalbų mokymosi kokybės garantas“

2023-01-12 at 12:39

„QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ (https://quill.pixel-online.org/) projekto įgyvendinimo metu rengiamas forumas „Skaitmeninis raštingumas  – kalbų mokymosi kokybės garantas“, kuris vyks vasario 2d. LR Seimo Lankytojų centre.

Renginio dalyviai – švietimo politikos formuotojai, aukštojo mokslo institucijų kalbų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų kalbų mokytojai.  

Renginio tikslas – įvertinti skaitmeninio švietimo teikiamas galimybes kalbų mokymui ir mokymuisi ir paskatinti renginio dalyvius praktiškai įveiklinti jų naudojimą tiek aukštajame moksle, tiek bendrajame ugdyme.

Metodinė medžiaga 9-10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

2022-12-27 at 13:56

Projektą „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ įgyvendintą 2022 m., finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Projektas skirtas stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Projekto tikslas: Teikti metodinę pagalbą bei stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, reikalingas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas

Metodinis leidinys mokytojams, skirtas mokyti lietuvių kalbos ukrainiečių vaikus „Langas į Lietuvą“

2022-12-27 at 13:55

Projektą „Langas į Lietuvą“ 2022 m. įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) nariai partnerystėje su Valstybės institucijų kalbų centru (VIKC), instituciniu LKPA partneriu, kuris administravo šį projektą (koordinavo projekto veiklas bei tvarkė finansinę apskaitą).

Projekte dalyvavo 150 ukrainiečių šeimų vaikų, kurie nuo 2022 metų kovo mėn. dėl karinės Rusijos invazijos į Ukrainą prisiglaudė Lietuvoje. Daugiausiai ukrainiečių šeimų su vaikais apsistojo didžiuosiuose miestuose ir pasirinko mokyklas, kuriose mokoma rusų kalba. Vaikai mokėsi lietuvių kalbos nuotoliniu būdu grupėse. Dalis jų buvo itin stropūs ir motyvuoti bei išreiškė norą toliau mokytis lietuvių kalbos, jei jiems būtų sudaryta tokia galimybė.

Pristatome naujai išrinktus Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos Tarybos narius, dalyvavusius apskritojo stalo diskusijoje ,, Kalbininko vaidmuo ir pašaukimas XXI amžiuje“

2022-12-22 at 12:58

Apskritojo stalo diskusija ,, Kalbininko vaidmuo ir pašaukimas XXI amžiuje“ askleidė, kiek talentingų, įdomių, iniciatyvių ir darbščių kalbininkų, mokslininkų ir tyrėjų LKPA vienija.

Pasidžiaukime kalbininkų pasiekimais, palinkėkime kolegoms sėkmės, palaikykime jų iniciatyvas ir bendrai tobulinkite mūsų šalies švietimo ir mokslo sistemą.