Kvietimas dalyvauti Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ mokymuose

2022-11-08 at 13:04

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto vykdomo Erasmus+ projekto „QuILL – Kalbų mokymo(si) kokybė“ (KA2- Strateginių Partnerysčių aukštajame moksle programa, projekto Nr. 2020-1-PT01-KA226-HE-094809) mokymuose. Mokymai susideda iš trijų etapų:

  • Projekto rezultatų pristatymas (2 ak.val.) lapkričio 11 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu.
    Kviečiame registruotis: https://forms.office.com/r/uMaASHcr3b
    Prisijungimo į mokymus nuoroda:  https://liedm.zoom.us/j/92645537873
  • Savarankiškas projekto medžiagos testavimas (6 ak. val.). Testuojamos medžiagos dalyvių individualus konsultavimas lapkričio 11 – 20 dienomis (6 ak. val.).
  • Projekto klausimyno pildymas (2 ak.val.)* iki lapkričio 22 d.

* Projekto dalyviai mokomi pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „Kalbų mokymo(si) kokybė“. Programos trukmė – 16 ak. val. Įvykdžius visus tris programos etapus, išduodamas VU Senato patvirtintas Mokymosi visą gyvenimą (MVG) programos pažymėjimas. Renginys organizuojamas kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Seminarų ciklas „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

2022-09-29 at 12:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 40 ak. val. nuotoliniuose seminaruose dėl atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo.

Plačiau apie seminarus galite skaityti čia.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 2022-2024 m. taryba

2022-09-25 at 21:50

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos 2022-2024 m. tarybą:

Asociacijos prezidente perrinkta Almantė Meškauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja, anglų kalbos dėstytoja.

Asociacijos viceprezidente tapo Audronė Auškelienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorė, LKPA apdovanojimo – Balto filologo skrynelės – 2017 m. laureatė.

Asociacijos viceprezidente išrinkta dr. Loreta Chodzkienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto docentė.

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro ispanų kalbos dėstytoja, doktorantė Vigilija Žiūraitė išrinkta LKPA viceprezidente.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyriaus vedėja prof. dr. Jolita Šliogerienė išrinkta Asociacijos viceprezidente.

Asterija Rudienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja metodiniam darbui ir pedagogų kompetencijų tobulinimui išrinkta iždininke.

LKPA sekretorė – Jūratė Patackaitė, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro vedėja, LKPA apdovanojimo – Balto filologo skrynelės – 2012 m. laureatė.

Asociacijos tarybos nariais išrinkti:

Prof. dr. Liudmila Mockienė, Mykolo Romerio universiteto, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Humanitarinių mokslų instituto direktorė;

Doc.dr. Laimutė Kuprienė, Klaipėdos universiteto Filologijos katedros vedėja;

Dr. Teresė Ringailienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė;

Ramunė Sarnickienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro direktorės pavaduotoja, Vokiečių kalbos programų koordinatorė;

Vytenis Končius, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro anglų kalbos lektorius.

 

Prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė: „Kalba – tai turtas, kuris nesudegs“

2022-06-21 at 08:40

Stebint geopolitinius procesus pasaulyje, solidarizuojantis vienybėje už Ukrainos siekius, išryškėja kalbos, kaip žmogiškosios jungties, svarba. Tampa aktualus kalbos vaidmens šiuolaikiniame pasaulyje suvokimas. Gimtoji kalba – tarsi mūsų tėvai, seneliai, protėviai, kurie gyvena mūsų prisiminimuose ar, laimei, tebėra šalia. Kitos kalbos – mūsų draugai ir svečiai (kviesti ar nekviesti). Tik nuo mūsų priklauso, kaip mes juos priimame: kaip draugaujame ir kuo vaišiname? Kiek laiko su jais praleidžiame? Kaip puoselėjame tą draugystę ar bendrystę? O gal norime savo ateitį sieti ne tik su viena ar dviem kalbomis, bet su keturiomis, penkiomis? Ar skaitome ir bendraujame kitomis kalbomis, gal dainuojame, o gal žiūrime filmus originalo kalba su subtitrais, tokiu būdu treniruodami ne tik savo klausą, bet ir gilindami smegenų vingius? O gal kalbos – mūsų draugai – mus skatina keliauti ir pažinti pasaulio įvairovę, kitus žmones, atpažinti įvairių šalių valgių pavadinimus, neišsimušant iš vėžių, kai norime kavos su pienu ir net Lietuvoje teisingai itališkai ištariame žodį „latte“ (kirtis ant pirmojo skiemens), nors vis dar galime girdėti tarsi prancūzišką žodžio tarimą (neteisingai dėdami kirtį ant balsės „e“).

The Confluence of Language Learning, Teaching and Assessment

2022-03-22 at 09:01

Kviečiame užsienio kalbų mokytojus, dėstytojus į ILTA konferenciją, skirtą užsienio kalbų ugdymo ir vertinimo aktualijoms aptarti.

Kanados Queens universiteto profesoriai Liying Cheng ir Andy Curtis pristatys šiuolaikines užsienio kalbų ugdymo tendecijas. JAV profesorė Betty Lanteigne diskutuos ir aktyviai su dalyviais dirbs formuojamojo vertinimo klausimais. VDU docentė Eglė Petronienė pristatys naujoves atnaujinant užsienio kalbų (anglų) ugdymo turinį.

ILTA konferencija vyks anglų kalba (be vertimo). Dalyvavimas nemokamas, prašome registruotis pagal pateiktą nuorodą (programoje). Užsiregistravusiems dalyviams atsiųsime prisijungimo nuorodą.

Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ILTA ir Queens universitetas.

The Confluence of Language Learning programa 2022