Anglų kalbos lektorių, tyrėjų Iveta Vitola (Pearson Baltics) ir Marijos Akelan-Filonovė (VU) straipsnis “Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”

2018-12-04 at 09:11

Autorės straipsnyje pristato interaktyvią  MyEnglishLab anglų kalbos mokymo(si) platformą:

“Benefits of Using Technologies in the English Language Classroom”.

Benefits-of-Using-Technologies-in-the-English-Language Classroom

Tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“ ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių gausus būrys

2018-11-15 at 15:03

2018 m. lapkričio 9 d. įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kalbų ir edukacijos katedros, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro ir Aleksandro Stulginskio Kalbų katedros organizuojama nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinė konferencija „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“. Daugiau nei 50 užsienio kalbų ir lietuvių kalbos specialistų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, socialinių partnerių atstovai ir svečiai iš Erciyes universiteto (Turkijos) bei iš Bjelovar universiteto (Kroatijos) susirinko į LSMU Kalbų ir edukacijos katedrą aptarti Lietuvių kalbos mokymosi ir vartojimo problemas, pasidalinti kalbų dėstymo metodais, diskutuoti studijų organizavimo ir profesinės užsienio kalbos studijų  klausimais.

Darnioji daugiakalbystė 2019

2018-11-13 at 10:42

24-25 May, 2019
Kaunas, Lithuania

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

Sveikinimai LKPA Tarybos narei

2018-11-13 at 08:28

Nuoširdžiai sveikiname LKPA Tarybos narę, mūsų kolegę Eveliną Jaleniauskienę 2018 m. lapkričio 9 d. KTU sėkmingai apgynus daktaro disertaciją „UNIVERSITETO EDUKACINĖS APLINKOS, ĮGALINANČIOS STUDENTUS MOKYTIS SPRĘSTI PROBLEMAS (ANGLŲ KALBOS STUDIJŲ ASPEKTU)”.

 

FIPLV konferencija 2018 „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

2018-06-14 at 16:40

Birželio 7–8 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (VU FF UKI) ir Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“. Daugiau nei 150 lingvistų, pedagogų,  tyrėjų ir kalbų pedagogų asociacijų vadovų iš 20 šalių dalijosi kalbų pedagogų rengimo patirtimi ir jų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis savo šalyse, mokymo ir mokymosi taikant šiuolaikines technologijas metodais, padedančias geriau suprasti naujosios kartos studentų mokymo(-si) ypatumus. Lietuvos kalbų pedagogai skleidė kalbų mokymo patirtį mokant įvairių lygių ir amžiaus grupių žmones bei atkreipė dėmesį į užsienio kalbų mokymo perspektyvas Lietuvoje.