Projekto „Think4Jobs“ sklaidos renginys: kritinio mąstymo diena Lietuvoje

2023-07-21 at 13:08

2023 m. balandžio 28 d. įvyko projekto Think4jobs_EU sklaidos renginys – Kritinio mąstymo diena Lietuvoje, kurią organizavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas ir Valstybės institucijų kalbų centras. Projekto Think4Jobs VU tyrėjų komandos koordinatorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė kartu su kitais tyrėjų komandos nariais pristatė Thin4Jobs pasiekimus: doc. dr. Svetozar Poštič ir asist. dr. Ovidiu Ivancu pristatė tyrimų rezultatus užsienio kalbų mokymo(si) proceso srityje, o Valstybės institucijų kalbų centro direktoriaus pavaduotoja Asterija Rudienė akcentavo Valstybės institucijų kalbų centro indėlį į Think4Jobs projekto veiklos rezultatus.

Darnioji daugiakalbystė 2023

2023-06-14 at 14:09

Birželio 9-10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko VI-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2023“ (angl. Sustainable Multilingualism 2023). Konferencijoje dalyvavo pusantro šimto daugiakalbystės tyrėjų, mokslininkų ir studentų iš 21 šalies, tokios kaip Azerbaidžanas, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Italija, Ispanija, Kanada, Portugalija, Šveicarija, Vokietija ir kt.

„Darnioji daugiakalbystė 2023“ yra septintoji VDU Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacija organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija, subūrusi kalbų politikos formuotojus, kalbų ir daugiakalbės kompetencijos tyrėjus, dėstytojus, studentus bei visus besidominčius daugiakalbystės klausimais. Dviejų dienų tarptautiniuose susitikimuose buvo nagrinėjamos daugiakalbystės visuomenėje (kalbų politikos įgyvendinimo, kalbų išsaugojimo, kalbinių teisių užtikrinimo bei kt.), kalbų mokymo(-si) ir daugiakalbės bei tarpkultūrinės kompetencijos plėtojimo, daugiakalbystės ir profesinės praktikos, dėstytojo daugiakalbės kompetencijos tobulinimo bei šiuolaikinės lietuvių kalbos tyrimų temos.

Įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2023-06-12 at 12:47

Š. m. gegužės 9 d. TEAMS aplinkoje įvyko metinis ataskaitinis LKPA narių susirinkimas.

Įžanginį žodį tarė ir reikšmingiausių 2022 m. veiklos rezultatų apžvalgą pateikė Asociacijos prezidentė Almantė Meškauskienė (VDU UKI). Prezidentė pasidžiaugė aktyvia Tarybos narių ir viceprezidentų veikla, bei kvietė LKPA narius dalyvauti 7-oje tarptautinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė 2023“, kurią organizuoja VDU UKI ir LKPA, ir kuri vyks birželio 9-10 d. Kaune.

Kvietimas į visuotinį metinį ataskaitinį LKPA narių susirinkimą

2023-05-08 at 13:21

Šių metų gegužės 9 d. kviečiame visus LKPA narius dalyvauti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos visuotiniame metiniame ataskaitiniame susirinkime.

Renginio vieta: TEAMS aplinka. Nuoroda į renginį siunčiama narių nurodytais narių el. pašto adresais.

DARBOTVARKĖ

14.00 Įžanginis žodis. Pranešėja Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Almantė Meškauskienė.
14.10 Asociacijos projektų „Langas į Lietuvą“ ir „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ pristatymas. Pranešėjos Asociacijos viceprezidentė, LKPA atstovė LPSV taryboje Audronė Auškelienė.
14.25 Lietuvos kalbų pedagogų asociacija – aktyvi FIPLV Šaurės ir Baltijos regiono dalyvė. Pranešėja Asociacijos Garbės prezidentė, FIPLV NBR sekretorė Eglė Šleinotienė.
14.40 Metinės finansinės ataskaitos (parengė LKPA vyr. finansininkė Lidija Šipelienė Valienė) pateikimas. Pranešėja Asociacijos tarybos narė, iždininkė Asterija Rudienė.
14.50 Aktuali Asociacijos narių informacija.
15.00 Diskusija: Aukštųjų mokyklų studentų nubyrėjimą lemiantys veiksniai. Ar privalomas lankomumas padėtų spręsti problemą? Pranešėja ir diskusijos vedėja Asociacijos viceprezidentė prof. dr. Jolita Šliogerienė.

„QuILL“projekto forumas „Skaitmeninis raštingumas – kalbų mokymosi kokybės garantas“

2023-01-12 at 12:39

„QuILL – Kalbų mokymosi kokybė“ (https://quill.pixel-online.org/) projekto įgyvendinimo metu rengiamas forumas „Skaitmeninis raštingumas  – kalbų mokymosi kokybės garantas“, kuris vyks vasario 2d. LR Seimo Lankytojų centre.

Renginio dalyviai – švietimo politikos formuotojai, aukštojo mokslo institucijų kalbų dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų kalbų mokytojai.  

Renginio tikslas – įvertinti skaitmeninio švietimo teikiamas galimybes kalbų mokymui ir mokymuisi ir paskatinti renginio dalyvius praktiškai įveiklinti jų naudojimą tiek aukštajame moksle, tiek bendrajame ugdyme.