FIPLV/NBR konferencija „Future of Languages“

2019-08-14 at 13:29

Call for Papers

The conference Future of Languages will take place in Reykjavík, Iceland, in 2020. The venue is at the University of Iceland, “Veröld – the home of Vigdís” building, named after Iceland´s former president, Madame Vigdís Finnbogadóttir, the first and only UNESCO Ambassador of Languages. The program will be partly theoretical and partly practical as we join forces to learn from each other’s experiences and practices, while simultaneously gaining knowledge about future perspectives and challenges. Panels will be organized in different languages, even if English will be the main language of communication.

The daily program will open and close with a plenary lecture, while numerous parallel sessions will operate simultaneously within the same building. Suggestions for outstanding speakers are still welcomed (send to holmfr@hi.is).

Pristatome LKPA prezidentę Almantę Meškauskienę!

2019-03-28 at 10:09

LKPA prezidentė Almantė Meškauskienė ‒ Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės pavaduotoja ir Užsienio kalbų instituto tarybos narė ir anglų kalbos lektorė.

1996 m. Almantė Meškauskienė įgijo anglų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, 1998 m. ‒ anglų kalbotyros magistro laipsnį, 2001 m. KTU Socialinių mokslų fakultete ‒ ekonomikos ir verslo pagrindų diplomuoto mokytojo kvalifikaciją.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išrinkta taryba ir prezidentė!

2019-03-28 at 09:39

Š. m. kovo 18 d. VU Užsienio kalbų inistitute įvyko ataskatinis rinkiminis susirinkimas. LKPA prezidentė Roma Kriaučiūnienė pateikė susirinkimo dalyviams ataskaitą, apžvelgė 2018 m. reikšmingiausius renginius ir svarbiausius nuveiktus darbus. Garbės prezidentė Eglė Šleinotienė papasakojo apie savo veiklą tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui (NBR) ir pristatė Asociacijų vadovų susitikimų rezultatus bei pasidžiaugė projekto el. leidiniu „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“.

Kviečiame išsakyti nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis

2019-03-13 at 08:48

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių / dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis. Prašome paskatinti kolegas kalbininkus, dirbančius universitetuose, kolegijose  ir bendrojo lavinimo mokyklose užpildyti anketą.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas. 

Prašome šią anketą, kurią sukūrė LKPA Tarybos narė Dr. Evelina Jaleniauskienė, užpildyti iki  š.m. balandžio mėn. 20 dienos:  https://bit.ly/2UzqXvm  

Eglė Šleinotienė,  LKPA garbės prezidentė,  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė

Diskusijos švietimo sistemos atnaujinimo klausimais

2019-02-05 at 09:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai prezidentė Roma Kriaučiūnienė, vice prezidentės Audronė Auškelienė, Jūratė Patackaitė, Irena Navickienė ir garbės prezidentė Eglė Šleinotienė aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus diskusijose švietimo sisitemos reformos, ugdymo turinio atnaujinimo, egzaminų pertvarkos ir kitais klausimais.

Sausio 18 d. susitikime aptartas bendradarbiavimo tarp Ugdymo plėtotės centro ir Asociacijų susitarimo projektas, kiti aktualūs ugdymo proceso klausimai.