Kviečiame į visuotinį metinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą!

2019-03-13 at 08:52

2019 kovo  mėn. 18 d.

Vieta: Universiteto g. 5, LT- 01513 Vilnius, VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas, SP01 auditorija

Darbotvarkė:

1 dalis. Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas:

Trukmė: 15.00 -16.30

Trukmė: 15.00-15.45 val.

  • Ataskaitos: LKPA prezidentės ir vice prezidenčių, LKPA Tarybos narių 2018 m. veiklos ataskaitos: prezidentės Romos Kriaučiūnienės ataskaita, LKPA Garbės prezidentės Eglės Šleinotienės ataskaita, viceprezidenčių: Audronės Auškelienės (atsakingos už iždą), Irenos Navickienės, Jūratės Patackaitės ataskaitos, Tarybos narių: Evelinos Jaleniauskienės, Olgos Medvedevos, Almantės Meškauskienės ir kitų Tarybos narių 
  • Pdėkos už aktyvią veikl

Trukmė: 15.45-16.15 val.

  • Tarybos narių rinkimai. Kandidatų į Tarybos narius kėlimas, balsavimas, balsavimo rezultatų skelbimas.
  • Naujai išrinktos Tarybos uždaras posėdis. LKPA prezidento/ės rinkimai, rezultatų skelbimas.

Pertrauka:

Trukmė: 16.15-16.30 val.

2 dalis. Dalykiniai pranešimai

Trukmė: 16.30-17.30 val.

Tarybos narės dr. Evelinos Jaleniauskienės seminaras „IT taikymas kasdienėje pedagogų veikloje“.

3 dalis. Neformali diskusija.

Vieta: Vilniaus universiteto (VU) istorijos fakulteto kavinė. Universiteto g. 7, LT-01122, VILNIUS

Kviečiame visus dalyvauti!

Kviečiame išsakyti nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis

2019-03-13 at 08:48

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių / dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis. Prašome paskatinti kolegas kalbininkus, dirbančius universitetuose, kolegijose  ir bendrojo lavinimo mokyklose užpildyti anketą.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas. 

Prašome šią anketą, kurią sukūrė LKPA Tarybos narė Dr. Evelina Jaleniauskienė, užpildyti iki  š.m. balandžio mėn. 20 dienos:  https://bit.ly/2UzqXvm  

Eglė Šleinotienė,  LKPA garbės prezidentė,  Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė

Diskusijos švietimo sistemos atnaujinimo klausimais

2019-02-05 at 09:24

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai prezidentė Roma Kriaučiūnienė, vice prezidentės Audronė Auškelienė, Jūratė Patackaitė, Irena Navickienė ir garbės prezidentė Eglė Šleinotienė aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus diskusijose švietimo sisitemos reformos, ugdymo turinio atnaujinimo, egzaminų pertvarkos ir kitais klausimais.

Sausio 18 d. susitikime aptartas bendradarbiavimo tarp Ugdymo plėtotės centro ir Asociacijų susitarimo projektas, kiti aktualūs ugdymo proceso klausimai.

VDU Senato pirmininke išrinkta docentė Vilma Bijeikienė

2019-02-05 at 07:45

Sausio 31 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdžio metu išrinkta nauja pirmininkė. Ja tapo Užsienio kalbų instituto direktorė, docentė dr. Vilma Bijeikienė. VDU Senato posėdyje pirmą kartą dalyvavo nauji nariai iš VDU Žemės ūkio akademijos ir VDU Švietimo akademijos.

Į pirmininko poziciją buvo pasiūlyti trys kandidatai: doc. dr. V. Bijeikienė, prof. dr. Giedrius Jucevičius ir prof. dr. Audronė Nugaraitė.

Call for proposals for the ECML 2020-2023 programme: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences

2019-01-25 at 12:12

Call for proposals for the ECML 2020-2023 programme: Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences

Appel à propositions pour le programme 2020-2023 du CELV: Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution