FIPLV konferencija 2018 „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

2017-06-14 at 16:40

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

„Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

Konferenciją organizuoja:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) ir
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas
ir
Tarptautinė kalbų mokytojų asociacijų federacija Šiaurės Baltijos regionui

Konferencija vyks
2018 m. birželio 7–8 dienomis
Vilniuje

Konferencijos tinklapis:
http://www.conference.uki.vu.lt/

Konferencijos vieta:
Birželio 7-ą dieną – Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmuose, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Birželio 8-ą dieną – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas, Universiteto g. 5, Vilnius LT-01513, Lietuva

KONFERENCIJOS PROGRAMA

KONFERENCIJOS TIKSLAI:

 • Suburti kalbų politikos formuotojus, kalbų dėstymo specialistus ir tyrėjus diskusijai apie kalbų mokymo XXI amžiuje misiją ir mokymo kokybės bei efektyvumo reikšmę, analizuoti kalbų mokymo(si), kaip priemonės, galinčios pagerinti demokratinio pilietiškumo, socialinio teisingumo, tarpkultūrinio dialogo raidą daugiakultūrėje aplinkoje, tikslus, poreikius ir perspektyvas.
 • Pasidalinti informacija, įvairių šalių kalbų pedagogų rengimo ir jų kompetencijų tobulinimo patirtimi, padėsiančia geriau suprasti naujosios kartos studentų mokymo/si ypatumus.
 • Skleisti Lietuvos kalbų pedagogų gerąją kalbų mokymo patirtį mokant įvairių lygių ir įvairių amžiaus grupių žmones.

KONFERENCIJOS TEMOS:

 • Kalbų pedagogų rengimas ir kompetencijų tobulinimas
 • Naujosios kartos kalbų mokymo/si iššūkiai
 • Rečiau vartojamų kalbų mokymas/is
 • Daugiakalbystė ir tarpkultūrinė komunikacija
 • Lingvistiniai tyrimai (kognityvinė lingvistika, sociolingvistika, lingvistinė pragmatika, tekstynų lingvistika ir t. t.)

KONFERENCIJOS KALBOS:

Plenarinių posėdžių  ir apskrito stalo diskusijos metu:

 • Anglų ir lietuvių

 Pranešimų sekcijose metu:

 • Anglų
 • Prancūzų
 • Vokiečių
 • Lietuvių
 • Rusų

PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ PRANEŠĖJAI:

 • Thomas H. Bak – profesorius, Edinburgo (JK)
 • Lilija Duoblienė – profesorė, Vilniaus universitetas (Lietuva)
 • Rob Dean – Pearson leidyklos akademinis konsultantas kalbų pedagogų rengimo klausimais (JK)
 • Terry Lamb – profesorius, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, Vestminsterio mokymo inovacijų centro vadovas, Vestminsterio universitetas (JK)
 • Georg Lind – profesorius emeritas, Konstancos (Konstanz) universitetas (Vokietija)
 • Steve Mann – docentas, Taikomosios lingvistikos centras, Voriko (Warwick) universitetas (JK)
 • Iveta Vitola – Pearson Centrinės Europos biuro Baltijos šalyse Baltijos regiono vadovė (Latvija)
 • Harun Serpil – Anadolu universitetas, Turkija

KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ FORMATAS:

PLENARINIAI PRANEŠIMAI (30 min. + 15 min. diskusijoms)
PRANEŠIMAI (15 min. + 5 min. diskusijoms)
SEMINARAI (45 min.)
APSKRITOJO STALO DISKUSIJOS (60 min.)
STENDINIAI PRANEŠIMAI (Stendinių pranešimų autoriai programoje numatytu metu privalo dalyvauti stendinių pranešimų sesijoje). Stendinių pranešimų reikalavimai čia.

KONFERENCIJOS VIETA

Birželio 7-ą dieną – Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmuose, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Birželio 8-ą dieną – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lietuva

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTIS

Pranešėjo mokestis – 100 Eur
Lydinčio asmens mokestis – 50 Eur
Pranešėjo mokestis dalyviams iš Lietuvos, Gruzijos, Ukrainos, Baltarusijos, Moldavijos, Rusijos – 40 Eur (LKPA nariams taikoma 50% nuolaida)
(Dalyvio mokestis (be pranešimo) – 25 Eur

Dalyvavimas pobūvyje – 25 Eur
Kultūrinė programa* – 10 Eur

*Ekskursija po Vilnių ir Valdovų rūmus.

Į mokestį įeina:

 • Konferencijos programa ir santraukos
 • Kava pertraukų metu
 • Dalyvio pažymėjimas

Pastaba: už dalyvavimą pobūvyje ir ekskursijoje po Vilnių ir Valdovų rūmus mokama papildomai.

Konferencijos pranešėjo mokestį iki 2018 m. balandžio 20 d. pervesti į banką:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
AB SEB Bankas, Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius
LT12 7044 0600 0589 9325
Adresas:
Didlaukio g. 49, LT-08303, Vilnius, Lietuva

SVARBIOS DATOS

 • Registruotis ir pateikti santrauką (250–300 žodžių)– iki 2018 m. balandžio 15 d.
  Reikalavimai santraukai čia
 • Apie priimtas santraukas bus pranešta iki 2018 m. balandžio 15 d.
 • Sumokėti dalyvio mokestį – iki 2018 m. balandžio 20 d.
 • Pateikti straipsnius – iki 2018 m. balandžio 30 d. Straipsnius siųsti el. paštu: tatjana.grigoniene@uki.vu.lt
 • Apie priimtus straipsnius bus pranešta iki 2018 m. gegužės 10 d.

STRAIPSNIŲ PUBLIKAVIMO GALIMYBĖS:

Atrinkti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami:

 

KONTAKTAI

Užsienio kalbų institutas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius
www@uki.vu.lt

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Į. k.: 300624287
Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
lkpa.informacija@gmail.com