Darnioji daugiakalbystė 2023

2023-03-14 at 14:09

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas (VDU UKI), bendradarbiaudamas su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), organizuoja VII-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Darnioji daugiakalbystė 2023“ (angl. Sustainable Multilingualism 2023), kuri vyks Kaune birželio 9-10 dienomis. Pranešimų santraukos priimamos iki balandžio 1 dienos.

Darniosios daugiakalbystės tradicija VDU

Tarptautinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2023“ yra septintoji VDU UKI ir LKPA organizuojama konferencija, suburianti kalbų politikos formuotojus, kalbų ir daugiakalbės kompetencijos tyrėjus, dėstytojus, studentus bei visus besidominčius daugiakalbystės klausimais pasidalinti savo patirtimi, įžvalgomis ir perspektyvomis.

„Užsienio kalbų institutas yra daugiakalbystės tradicijos puoselėtojas VDU, prie šios misijos prisidėdamas ne tik tiesioginiu darbu – siūlydamas ir sudarydamas sąlygas mokytis virš 30 kalbų universiteto, miesto bei šalies bendruomenei. Šią misiją įgyvendiname ir savo tarptautine veikla, suburdami užsienio ir Lietuvos mokslininkus bendrų problemų sprendimui. Į kas antrus metus organizuojamas konferencijas atvyksta arti 200 mokslininkų iš įvairių pasaulio kraštų. Tai ir pripažinti, turintys didelę patirtį mokslininkai, ir tie, kurie dar tik pradeda, pavyzdžiui, buvę ar esami VDU studentai.“ – konferencijos idėją pristato dr. Nemira Mačianskienė, VDU UKI profesorė ir konferencijos „Darnioji daugiakalbystė“ mokslinio komiteto pirmininkė.