Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?”

2013-06-10 at 11:51

Septintoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija ,,Kalbos daugiakalbėje ir daugiakultūrėje Europoje: Quo Vadis?“ įvyko 2013 m. birželio 7-8 d. Klaipėdos universitete.

Konferenciją organizavo:

 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,
 • Klaipėdos universiteto Anglų kalbos centras ir Humanitarinių mokslų fakulteto Germanų ir romanų filologijos katedra,
 • Kauno kolegija,
 • Klaipėdos valstybinė kolegija.

Šeštoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra, globalizacija”

2012-06-06 at 11:41

2012 m. birželio 4-5 d. Vilniuje įvyko šeštoji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija” („Languages, Culture and Globalisation“).

Konferencijos organizatoriai:

 • Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA),
 • Mykolo Romerio universitetas,
 • Lietuvių kalbos institutas,
 • Vilniaus kolegija,
 • Kauno kolegija,
 • Valstybės institucijų kalbų centras,
 • Klaipdos universitetas.

Konferencijos globėjas: Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys.

Penktoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų”

2011-05-22 at 11:35

2011 metų gegužės 20-21dienomis Vilniuje įvyko 5-oji tarptautinė konferencija ,,Kalbos gyvenimui ir darbui: iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų“. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Vilniaus universitetas (VU), Klaipėdos universitetas (KU) ir Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC). Konferencija vyko senajame Vilniaus universitete.

Konferencijos tikslai – suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais, paskleisti informaciją apie kalbų politiką Lietuvoje, pristatyti gimtosios kalbos mokymo patirtį, kaip nurodo konferencijos dalyviai savo vertinimo anketose, pasiekti.

Ketvirtoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika”

2010-05-22 at 11:29

2010-05-21 Kaune įvyko 4-oji tarptautinė konferencija „Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“. Konferenciją organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Konferencija įgyvendino ankstesnių LKPA konferencijų tikslus: suburti kalbų mokymo profesionalus, dirbančius bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, kolegijose, kalbų mokyklose, universitetuose, kitose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje, socialinius dalininkus ir politikos formuotojus ir aptarti svarbius kalbų mokymosi, mokymo ir tyrimo klausimus, pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais.

Trečioji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is”

2009-06-30 at 20:25

2009 m. birželio 29-30- dienomis Vilniuje įvyko trečioji Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuota tarptautinė konferencija ,, Bendras siekis – kokybiškesnis kalbų mokymas/is“ („Towards a Better Language Education“). Konferencijos organizatoriai: LKPA , Valstybės institucijų kalbų centras, Kauno Technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija, Klaipėdos universitetas bei Marijampolės kolegija.

Konferencijos tikslas- suburti Lietuvos vidurinių mokyklų mokytojus, kolegijų ir universitetų dėstytojus, profesionalus, dirbančius kalbų centruose, ir įvertinti kalbų mokymo/si padėtį sunkmečio metais bei nubrėžti ateities perspektyvas- pasiektas.