Darnioji daugiakalbystė 2019

2018-11-13 at 10:42

Gegužės 24-25 dienomis VDU vyko penktoji Užsienio kalbų instituto tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė 2019“, organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. Tyrėjai iš 29 pasaulio šalių susibūrė diskusijai apie kalbų išsaugojimo svarbą, lingvistines žmogaus teises, kalbų politiką ir daugiakalbės kompetencijos ugdymą aukštajame moksle, darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę. Plenarinius pranešimus anglų ir lietuvių kalbomis skaitė pasaulinio garso mokslininkai profesorius James Patrick Cummins iš Toronto universiteto bei VDU profesorius Egidijus Aleksandravičius. Konferencijos dalyviams bei bendrojo ugdymo mokytojams buvo pasiūlytos kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė Autonominio Barselonos universiteto profesorė Mercè Bernaus Queralt. Išskirtinis dėmesys konferencijoje buvo skiriamas aktualiam šiandieninio pasaulio iššūkiui – daugiakalbei pedagogikai ir kalbai jautriam ugdymui.

Daugiau apie konferenciją skaitykite čia.

FIPLV konferencija 2018 „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“

2018-06-14 at 16:40

Birželio 7–8 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto (VU FF UKI) ir Tarptautinės kalbų mokytojų asociacijų federacijos (FIPLV) Šiaurės Baltijos regionui tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis XXI amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai“. Daugiau nei 150 lingvistų, pedagogų,  tyrėjų ir kalbų pedagogų asociacijų vadovų iš 20 šalių dalijosi kalbų pedagogų rengimo patirtimi ir jų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis savo šalyse, mokymo ir mokymosi taikant šiuolaikines technologijas metodais, padedančias geriau suprasti naujosios kartos studentų mokymo(-si) ypatumus. Lietuvos kalbų pedagogai skleidė kalbų mokymo patirtį mokant įvairių lygių ir amžiaus grupių žmones bei atkreipė dėmesį į užsienio kalbų mokymo perspektyvas Lietuvoje.

Darnioji daugiakalbystė 2017

2017-02-24 at 13:29

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas sėkmingai įgyvendina savo misiją teikti efektyvų ir plačiausios aprėpties užsienio kalbų mokymą Lietuvoje, bet ir vykdo daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimus bei plėtoja mokslinės veiklos tarptautiškumą.

2017 m. gegužės 26-27 d. Vytauto Didžiojo universitete vykusi IV-oji Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto (XI Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, kurios vienas iš steigėjų yra VDU) tarptautinė konferencija „Darnioji  daugiakalbystė 2017” subūrė  virš šimto mokslininkų ir kalbų mokymo profesionalų iš daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių diskusijai apie darniąją individualią ir visuomeninę daugiakalbystę aukštajame moksle. Ši kas antrus metus organizuojama „Darniosios daugiakalbystės“ konferencija šiemet išsiskyrė dėmesiu kalbų išsaugojimo svarbai, lingvistinėms žmogaus teisėms, mažumų kalbų mokymo(-si) problemoms, iššūkiams kultūrai bei identitetui, tęsiant diskusijas pagrindinėmis kalbų politikos aukštajame moksle ir kalbų mokymo/si daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje temomis.

X-oji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“

2016-06-13 at 12:57

2016 m. rugsėjo 26 d., pirmadienį, LR Seime, Konstitucijos salėje (Seimo I-ieji rūmai) vyko 10-oji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija „Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis“, kurią organizavo: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centras, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centras. Taip pat Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas, kuris yra vienas Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos steigėjų.

Renginio dalyvius pasveikino LKPA prezidentė dr. Roma Kriaučiūnienė, LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, LR Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, asociacijos „Vilniui ir Tautai“ vadovas, verslininkas Saulius Povilaitis, Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Chatuna Salukvadzė, Izraelio, JAV ambasadų Lietuvoje atstovės, Gėtės instituto direktorius Detlef Gericke.

Dvi dienas vykusios (antroji konferencijos dalis vyko 2016 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos edukologijos universitete) tarptautinės konferencijos tikslai buvo suburti Lietuvos ir užsienio valstybių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose, projektų vadovus, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų mokymo/si klausimus, susijusius su socialinės įtraukties, kūrybiškumo ir verslumo ugdymo stiprinimu švietimo įstaigose.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“

2014-10-28 at 11:37

confe

2015 metų gegužės 29-30 dienomis VDU Užsienio kalbų institute įvyko Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos IX-oji ir Užsienio kalbų instituto III-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: kalba, kultūra, visuomenė“. Konferencija subūrė mokslininkus, aukštųjų mokyklų kalbų dėstymo ir tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo specialistus, politikus ir kitus socialinius partnerius diskusijai apie daugiakalbystės plėtrą Lietuvoje ir pasaulyje ir iššūkius aukštajame moksle: absolventų, gebančių bendrauti ir palaikyti tarpkultūrinį dialogą keliomis kalbomis, ugdymą, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą , kalbų politikos diegimo ir kitus klausimus.